» مقالات » نگهداری کالا » ايمني حمل و نقل دستي و مكانيكي بار

ايمني حمل و نقل دستي و مكانيكي بار

ايمني حمل و نقل دستي و مكانيكي بار

 ايمني حمل و نقل دستي و مكانيكي بار

 

صدمات مربوط به كمر دومين عامل شكايت و درد و رنج كارگران در محيطهاي كاري است. هزينه هاي مستقيم مربوط به صدمات كمري فراوان است ( جداي از هزينه غرامت كاركنان و زمان از دست رفته كاري ). اكثريت قريب به اتفاق صدمات كمري قابل پيشگيري هستند. آمارها نشاني مي دهد كه بيشترين علل حوادث در محيط كار بواسطه حمل و نقل و جابجايي دستي بار رخ مي دهد.

 

مهمترين علل آسيب در اعضاي بدن عبارتند از:

1.چرخش در ناحيه كمر

2.دسترسي به بار و بلند كردن بار بالاتر از ارتفاع شانه و قد

3.بلند كردن و حمل اشياء با پوسچرهاي بد و داشتن لبه هاي تيز و سفت

4.كار در پوسچرهاي بد و غلط و در وضعيت غير راحت

5.نشتن و ايستادن طولاني مدت در يك وضعيت ثابت

6.عدم مهار بار

7.عوامل ديگر

 

علائم ناشي از اين آسيب ها عبارتند از:

 

1.درد در ناحيه كمر و گردن

2.درد در ناحيه مچ

3.درد در ناحيه شانه و بازوها

4.دردهاي شديد در بازوها و ساعد

5.دردناك بودن مفاصل

6.درد، مور مور شدن يا بي حسي در دست ها و پاها

 

محل هاي آسيب حمل و نقل و جابجايي بار

محل هاي عمده آسيب ناشي از حمل و نقل و جابجايي بار ناحيه كمر است . نمودار دو درصد آسيب محل هاي بدن را بواسطه حمل و نقل و جابجايي را نشان مي دهد.

 

 

حمل و نقل و جابجايي دستي بار

انتقال و حمل و نقل و حمايت بار توسط دست يا بخش هاي ديگر بدن كه شامل بلندكردن، پايين آوردن، كشيدن، هل دادن، حمل كردن، حركت كردن يا تركيبي از موارد بالا.

 

مخاطرات وظيفه و كار عبارتند از:

1. نگه داشتن بار دور از بدن

2.چرخيدن بدن

3.دو لا شدن يا خم شدن بدن

4.دسترسي به سمت بالا

5.حركات و جابجايي عمودي زياد

6.فواصل افقي طويل

7. هل دادن و كشيدن و فشار دادن همزمان

 

مخاطرات بار عبارتند از:

1. سنگين بودن بار

2.بد حجم بودن يا فله اي بودن بار

3.وجود مشكلات چنگش

4.وجود لبه هاي تيز

 

مخاطرات محيط كار عبارتند از:

1. محدوديت هاي پوسچر نظير نبود يا كمبود فضا

2.سطوح يا كف هاي نامناسب

3.اختلاف سطح ها در كف

4.شرايط گرما/سرما/باراني/يخ رطوبت

5.وجود باد

6.شرايط نامناسب روشنايي

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی