» مقالات » نگهداری کالا » آشنایی با انبار و انبارداری

آشنایی با انبار و انبارداری

آشنایی  با انبار و انبارداری

مقدمه

از دیر بـاز تـاکنون تأمین نیاز و احتیاجات یکی از دغـدغه های اساسـی یک سازمان تلقی شـده و ذهن مـدیران و کارشـناسان بخش خرید و تدارکات را به خود مشـغول داشـته است. سـوالاتی این چنین؛ یک درخواست از چه کسی و چطور تهیه شود؟ آیا جنس یا کالای خریداری شده با قیمت مناسب و با کیفیت دلخواه تهیه شده؟ نحوه حمل و پرداخت چگونه است؟ همه این سوالات یا برخی از پرسـش ها در هر خرید پیش می آید که البته اوضاع سیاسـی و اقتصادی کشور هم باید به موارد فوق اضافه کرد. اما همیشه تجربه، رابطه و شانس ابزارهایی بودند که یک سازمان را در مواجه شدن باشـرایط و سـئوالات بالا یاری نموده است. تجربه و رابطه که دو رکن اساسـی در امر تدارکات و خرید یک سازمان محسوب می شود متکی به فرد است و درصورتی که سازمان شـخص مورد نظر را از دست بدهـد، امر خریـد و تـدارکات یـک سازمـان دچـار خلـل و کنـدی می شود. لـذا به منظور اجتناب از بروز چنین موضوع خطرناکی باید از ابزاری اسـتفاده کرد که منحصر بفرد خاصی نباشد بلکه منحصر به عملیات سازمان باشد.

 اگرچه مفهوم انبار برای خیلی از افراد، مفهومی بدیهی  است اما مفهوم این واژه در سازمان تا حدودی متفاوت از برداشت عامیانه آن است. در برداشت عامیانه، انبار فضایی است که کالا، اجناس و سایر موجودی ها در آن نگهداری می شوند، اما آنچه از تعریف انبار، در سازمانها مدنظر قرار می گیرد عبارت است از محل و فضایی که در آن یک یا چند قلم کالا براساس یک سیستم منظم و طبقه بندی شده نگهداری می گردند.

بر این اساس انبارداری عبارت است از کلیه عملیات و فعالیت های مربوط به تهیه و دریافت موجودی مورد نیاز، نگهداری صحیح و اعمال کنترل های موثر بر اقلام مذکور و تحویل آنها به مصرف کننده، طبق یک سیستم منظم و با رعابت مقرارت و دستورالعمل های حاکم بر سازمان به نحوی که موجبات سهولت در ورود و خروج کالا با حداقل هزینه را  فراهم می آورند. به بیان دیگر انبارداری شامل اجرای یک سری روش های سیستماتیک و اعمال کنترل های موثر از لحظه دریافت کالا تا زمان تحویل آن به مصرف کننده و خروج از انبار می گردد.

انبارداران

 منظور از انبارداران کلیه کسانی هستند که وظایف اجرایی انبار را برعهده داشته و مسئولیت دریافت، نگهداری و حفظ و حراست از موجودی کالاهای انبار و نیز  فراهم آوردن اسناد و مدارک و ثبت و ضبط و ارائه اطلاعات موردنیاز مدیران را برعهده دارند.

 وظایف اصلی انبارداران عبارت است از:

  1. تحویل گرفتن اجناس و کالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک
  2. صدور فرم های مختلف به منظور کنترل ورود و خروج کالا از قبیل فرم درخواست خرید، قبض انبار و رسید انبار، برگشت از مصرف/توزیع برگ سفارش، حواله و ...
  3. ثبت مشخصات کالای وارده و صادره در دفاتر و کارتهای انبار
  4. نگهداری، طبقه بندی و کدگذاری کالا در انبار
  5. تعین زمان و مقدار سفارش
  6. حفظ و حراست از اجناس و کنترل آنها و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه

مسئول انبارها در هر سازمان وظیفه برآورد، پیش بینی و تهیه و تأمین احتیاجات و نیازمندی های سازمان در تمام اوقات را برعهده دارد. همچنین طبقه بندی، شماره گذاری و تنظیم و ترتیب اجناس و حفظ و نگهداری آنها برطبق روش های متداول از دیگر وظایف مسئول انبارها است.

هر اداره انبار در یک سازمان از مخزن های تخصصی برای رفع نیازهای خاص آن سازمان تشکیل می گردد. مانند مخزن قطعات لوازم یدکی، مخزن کالای مصرفی و ... که هر مخزن از ترکیب چند انبار شکل می گیرد.

انبارهای ذخیره نیز انبارهایی هستند که احتیاجات کلی سازمان در آنجا گرد آمده و به مرور زمان به انبارهای جزء انتقال داده می شود. 

 
 

منبع: www.ozhanco.com

 
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی