» مقالات » نگهداری کالا » علائم استاندارد بسته بندی

علائم استاندارد بسته بندی

علائم استاندارد بسته بندی

علائم استاندارد بسته بندی 

 

به منظور آگاهی دست اندرکاران سیستم انبارداری و کلیه افرادی که به نحوی با اجناس و اقلام مختلف کار می کنند بر روی بسته بندی این اقلام از علایم استانداردی استفاده می گردد که برخی از این علائم عبارتند از:

-    برچسب عکس چتر: این علامت حاکی از آن است که این کالا باید دور از آب نگهداری شود و نفوذ آب به داخل بسته موجب خسارت و صدمه به کالای درون آن می گردد.

-    برچسب جام شیشه ای: نشان  دهنده شکستنی بودن کالای درون بسته و ضرورت رعایت احتیاط در حمل آن می باشد.

-    علامت فلش (g): نشان دهنده جهت قرار گرفتن کالا در بسته است و لذا بسته کالا باید در جهت تعیین شده توسط فلش نگهداری و حمل و نقل گردد.

-    علامت دو خط موازی و عدد روی آن (n) این علامت چنین بیان می کند که حداکثر به این تعداد می توان از این نوع کالا را روی همدیگر قرا داد بدون آنکه به کالا صدمه وارد شود و در عین حال اگر بیش از این تعداد کالا روی همدیگر قرار گیرند ممکن است به محتوای بسته صدمه وارد گردد.

-    برچسب شعله: این علامت حاکی از قابلیت اشتعال محتوی بسته است و لذا بسته مورد نظر را باید در شرایط خاص نگهداری نمودو از جمله اینکه باید در درجه حرارت و دمای مشخص و به دور از برخی از کالاها و یا به دور از برخی فضاها مثل کنارپنجره و یا شوفاژ قرار داد.

-    برچسب قابل انفجار: این برچسب که معمولاً با عبارت قابل انفجار مشخص می گردد، نشان می دهد که کالاهای مذکور قابلیت انفجار داشته و لذا باید با احتیاط حمل و جابه جا گردد و از صدمه دیدن و ضربه خوردن به آن جلوگیری نمود.

 در انبارهایی که قفسه وجود ندارد و یا اینکه علاوه بر قفسه ها، از کف انبار نیز برای نگهداری کالا استفاده می شود با خط کشی در کف انبار جایگاه زمینی بوجود آورده و آنها را همانند قفسه ها کدگذاری می کنند.

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی