» مقالات » نگهداری کالا » اهمیت و سازمان انبارها

اهمیت و سازمان انبارها

اهمیت و سازمان انبارها

اهمیت و سازمان انبارها

 

با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع پول نقد شرکت های تولیدی به علت سرمایه گذاری در موجودی مواد است، اگر روش های انبارداری غیرقابل استفاده مورد استفاده قرار گیرد، زیان های غیر قابل جبران خواهد شد. به عنوان مثال، کمبود موجودی مواد منجر به وقفه های مضر در تولید می شود و هزینه های تولید با خرید فوری به منظور جلوگیری از این وقفه ها افزایش می یابد. اگر مواد بیش از حد بهینه شده، منجر به رکود اقتصادی و افزایش ذخیره سازی و هزینه های مواد شود. روش ذخیره سازی باید به گونه ای طراحی شود تا از خراب شدن، خراب شدن و خرابی نامناسب مواد و جلوگیری از انتقال، انتقال، نگهداری و نگهداری ذخایر مواد جلوگیری کند.

اهمیت انبار:

هدف ایجاد انبارها، در سازمان های دولتی و در بخش های خصوصی، ارائه، نگهداری و ساخت سری های لازم تجهیزات در دسترس است. به طوری که اگر مواد و لوازم جانبی به موقع ارائه شده و در دسترس نیست به واحد مصرف کننده، آن را در گردش و فعالیت های این موسسه ایجاد می شود.

انبارهای ساختمان باید ترجیحا نزدیک به محل تولید باشند. انتقال مواد، به ویژه مواد سنگین و سنگین به واحدهای تولید آسان بود، و هزینه به حداقل کاهش یافت.

انبارهای مختلف:

از لحاظ نوع کالایی که در آن ذخیره می شود:

الف) انبار کالاهای معمولی که در شرکت آب و فاضلاب این نوع انبار استفاده می شود، به انبارهایی اطلاق می شود که نیازی به تعمیر و نگهداری این وسایل و تجهیزات خاص ندارند. موارد موجود در این انبار ظروف جامد، بسته بندی و کارتن هستند.

ب) ذخایر مواد منفجره

پ) انبار کالا فاسد

ت) ذخیره انبوه فله

ث) ذخیره سازی شیمیایی

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی