» مقالات » نگهداری کالا » انبار کالا

انبار کالا

انبار کالا

چیدمان انبار

برای بارگیری کالاهای موجود در انبار باید موارد زیر رعایت شود:
الف: نباید کالاهای موجود در انبار را به صورت پراکنده چید، بلکه از سطح به جای ارتفاع استفاده کنید. با استفاده از قفسه ها و یا استفاده از یک پالت، کالاها را در ارتفاع 6 سانتیمتر از سقف قرار دهید.
ب: بعضی از موارد مانند قطعات فلزی را می توان بدون آسیب در محیط باز ذخیره کرد.
پ: طول و عرض قفس باید متناسب با اندازه کالا باشد.
ت: قفسه بندی باید مطابق با وسایل حمل و نقل و در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای قفسه هایی که دارای قفسه ها و تجهیزات حمل و نقل ندارند، فاصله آنها باید به اندازه دو برابر باشد که می توانند به راحتی عبور کنند.
ث: برخی از مواد مصرفی فعلی مانند ضد یخ وجود دارد که بعد از زمستان باید از فضای ذخیره سازی بیشتر استفاده شود.
ج: در مورد کالاها که باید مدولار باشند، وزن یا متر، آنها باید در نزدیکی محل اندازه گیری شوند.
ارائه کارت شناسایی محصول و نصب آن بر روی کالاها
هر فروشگاه دارای دو نوع کارت است:
1) کارت کوچک (کارت قفسه)
یک کارت کوچک در بالای قفسه یا در هر مورد قرار دارد و دارای مشخصات زیر است
- نام محصول که کارت آن با آن مرتبط است
- شماره ژنرال و نوع کالاها
- حداقل و حداکثر موجودی
- تعداد واحد
- ارزش تاریخ ورود و خروج و موجودی
2) کارت عالی
کارت بزرگ دارای مشخصات زیر است.
- شماره برگ، که در زمان استفاده از خواص بعدی داده می شود، به ترتیب
- شماره جنسیت
- مشخصات کامل جنسیت
- تعداد واحد
- حداقل و حداکثر موجودی
- تعداد ردیف و ثبت ورود و خروج کارت
- فروشنده
- اطلاعات مربوط به ورود کالا با خرابی تاریخ، مقدار و مقدار
- اطلاعات مربوط به خروج کالا با خرابی تاریخ، مقدار و مقدار
- اطلاعات موجودی
همانطور که در بالا ذکر شد، یک کارت کوچک بر روی هر یک از کالاهای موجود در انبار و هر نوع کالایی که شماره گذاری و طبقه بندی شده اند نصب شده است و انبار شخصا فروشگاه و موجودی و ورود هر نوع را نگه می دارد این شماره را با یک تاریخ در آن ثبت می کند .
کارت های بزرگ حساب کالای کالای است. بنابراین، باید با دقت نگه داری شود و از انتقال غیر ضروری جلوگیری شود. علاوه بر این، کارت بزرگ همچنین دارای مزایای استفاده از یک کارت کارت کوچک، نام فروشنده و قیمت کالاهای خریداری شده است، و تعداد کارت، که بر اساس شماره کالا، بایگانی شده است، به ترتیب .
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی