» مقالات » نگهداری کالا » عوامل تخریب کالاهای موجود در انبار

عوامل تخریب کالاهای موجود در انبار

عوامل تخریب کالاهای موجود در انبار

عوامل تخریب کالاهای موجود در انبار

 
با توجه به نوع کالاها و شرایط نگهداری آن و شرکت های تولیدی در طول زمان و با تجربه یافتن راه حل های مختلف برای جلوگیری از تخریب کالاها و / یا تولید آنها در انبارها و یا زمانی که آنها بارگیری و حمل می شوند. انجام داده است
1.عوامل فیزیکی
2. عوامل شیمیایی
3. عوامل بیولوژیکی
4. عوامل مکانیکی
در شرکت های آب و فاضلاب، شایع ترین علت تخریب نوع فیزیکی است.
عوامل فیزیکی مانند:
زلزله: زلزله یک عامل مخرب است و برای جلوگیری از آن، باید یک ذخیره سازی برای قدرت زمین لرزه و زلزله داشته باشد، بنابراین پیش بینی باید در هنگام ساخت یک انبار ساخته شود.
سیل: سیل همچنین از عوامل دیگر بدتر است و برای جلوگیری از آن باید انبار را در مسیر سیل ایجاد نکنیم.
سرقت: سرقت نیز عامل دیگری برای تخریب است. به منظور کاهش این خطر، ما باید از ورود افراد مختلف به انبار جلوگیری کنیم و از جلوگیری از اخراج پنجره ها و درب ها و نصب سیستم های هشدار جلوگیری کنیم. حتی المکان انبار نباید در ترافیک و در نزدیکی خیابان ساخته شود و باید به طور کامل در انبار امنیت خود در نظر گرفته شود.
آتش: یکی دیگر از فاجعه تخریب آتش است و برای جلوگیری از آن، ما باید به پرسنل انبار آموزش لازم را در مورد پیشگیری از آتش سوزی داده و پس از وقوع آن، در اسرع وقت به شعبه آتش نشانی اطلاع دهیم و در جعبه آتش نشانی ، آب، تخته هشدار و ... می تواند باشد.
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی