» مقالات » نگهداری کالا » تجهیزات انبار

تجهیزات انبار

تجهیزات انبار

تجهیزات انبار

عامل دیگری که تعیین کننده است که کالا کجا قرار می گیرد، امکانات و تجهیزات موجود در انبار است. این تجهیزات شامل انبارداری و سایر تجهیزات انبار است.
 
مشخصات فیزیکی:
یکی دیگر از عوامل تعیین موقعیت کالا، خواص فیزیکی است.
 
مشخصات کیفی کیفی:
این خواص شامل نشتی، مواد منفجره، سمی و گران است یا نه.
شما مراحل ذخیره سازی دارید
طبق شرح داده شده، ذخیره سازی در 3 مرحله انجام می شود:
1. مرحله دریافت یا تحویل کالا
2. مرحله نگهداری و حفاظت از کالا و کالا در انبار (انبارداری)
3. مرحله صادرات یا تحویل کالاها خارج از بورس
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی