» مقالات » نگهداری کالا » نکات ایمنی در انبار

نکات ایمنی در انبار

نکات ایمنی در انبار

نکات ایمنی در انبار:

الف: مرتب سازی  کالاها
محصولات و کالاها در انبار باید به نحوی تنظیم شوند که به علت ارتفاع زیاد سقوط نکنند و به مالکیت آسیب نرسانند.
ب: نگهداری کالاها 
محصولات و کالاها موجود در انبار باید به نحوی نگهداری شوند که به علت فشار یا فشرده سازی یا به علت تغییرات جسمی، شیمیایی و سایر تعاملات آنها آسیب مالی یا روحی ایجاد نکنند.
ث: استفاده از ابزار مناسب
برای برداشتن یا انتقال کالا و کالاها، تجهیزات مورد استفاده برای برداشتن یا انتقال کالاها و کالاها باید مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از لیفتراک با شاخکها باید به طور عمده با پالت تحت کالای مورد استفاده قرار گیرد یا لیفتراک با یک بالابر معمولی برای استفاده استفاده شود. استفاده از بستههائی که تحت فشار لیفتراک بالابر یا استفاده از نردبان آسیب دیده نیست کالاها و کالاها بالا و وزن کم هستند و دوم اینکه نوع نردبان مورد استفاده طبق طبقه بندی کالا در انبار باید مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، هنگام استفاده از یک نردبان دوقطبی، زاویه پایه پایه باید آن است که حدود 75 درجه با زمین است، یا طول پایه نردبان به دیوار یک چهارم از طول نردبان است.
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی