» مقالات » نگهداری کالا » نگهداری و حفاظت اجناس و کالاها

نگهداری و حفاظت اجناس و کالاها

نگهداری و حفاظت اجناس و کالاها

نگهداری و حفاظت اجناس و کالاها

 
پس از دریافت یا تحویل کالاها و تحویل انبار، مرحله ای است که طبق اصول و رویه های خاص انواع کالاها جدا می شوند، هر کدام پس از کلاس و گروه تقسیم می شوند و شناسایی کد کالا به ترتیب و منظور که در یک سیستم ذخیره سازی مناسب جای داده شده است.
این اصول عبارتند از:
محل محل (انبار-قفسه-ردیف-ردیف )
جمع آوری و ذخیره کالاها
ارائه کارت شناسایی محصول و نصب آن بر روی کالاها
حفظ یا محافظت از کالا در انبار
 
منبع: www.ozhanco.com
 
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی