» مقالات » نگهداری کالا » چیدن و انبار کردن کالا

چیدن و انبار کردن کالا

چیدن و انبار کردن کالا

چیدن و انبار کردن کالا

 

مهمترین نکات مورد توجه در هنگام برداشت کالا در انبار عبارتند از:
 
تقاضا: اقلامی که روزانه دریافت می شوند و دفع می شوند، باید در انبار مرتب شده باشند، به طوری که آنها صرف زمان و هزینه بیشتری صرف اقلام مصرفی خود و همچنین در قسمت های آخر انبار می کنند. 
شباهت: اقلامی که به اشتراک گذاشته می شوند باید با یکدیگر ترکیب شوند، به عنوان مثال، اجزای موتور در یک قسمت و اجزای نورپردازی در طرف دیگر و نزدیک به یکدیگر باشند.
اندازه و حجم کالاها: باید توجه ویژه ای به اندازه و حجم اقلام فیزیکی داده شود تا موارد کوچک و سبک وزن در ابعاد و ارتفاع و کالاهای سنگین که حمل و نقل دشوار است در ارتفاع کم و در انبار نگهداری می شود.
ویژگی های کیفی کالاها: مشخصات شیمیایی و نوع کالاها و قرار دادن آنها از جمله مواردی است که باید به طور خاص به آنها اشاره کرد؛ زیرا مواد شیمیایی که احتراق ایجاد می کنند نباید نزدیک به محصولات قابل اشتعال قرار گیرد.
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی