» مقالات » نگهداری کالا » مزایای استفاده صحیح از انبارداری

مزایای استفاده صحیح از انبارداری

مزایای استفاده صحیح از انبارداری

مزایای استفاده صحیح از انبارداری

 
ایجاد یک سیستم انبارداری مناسب در سازمان دارای مراحل زیر می باشد:
1. با دقت نظارت بر موجودی، جلوگیری از افزایش و افزایش کالاها در انبار و در نتیجه جلوگیری از زیان های ناشی از تغییر قیمت و یا تضعیف و فساد کالا.
2. پذیرش، استقرار، حفاظت و در دسترس بودن کالا در انبار به شیوه ای مطلوب و آسان انجام می شود و نیازهای واحدها به موقع ارائه می شود.
3. از سفارشات اضافی و تکراری اجتناب می شود.
4. اطلاعات مدیران در مورد میزان موجودی و مصرف کالا در هر زمان به اندازه کافی آماده و تسهیل می شود.
5. با خرید مقرون به صرفه، رکود سرمایه ای اجتناب میشود. به عنوان یک نتیجه از نگهداری صحیح و حفاظت از کالاها، اتلاف زباله به حداقل می رسد.
6. حساب از موجودی و همچنین تعیین ارزش موجودی در پایان سال به آسانی صورت میگیرد .
 
 

هدف از انبار و انبارداری

هدف از ایجاد انبارها، در سازمان های دولتی و در سازمان های خصوصی، تهیه، راه اندازی، تحویل، نگهداری و تحویل کالا مورد نیاز سازمان است.
انبار دارای وضعیت سازمانی در نمودار سازمانی در تمامی ارگان ها وجود دارد، به همین دلیل، با توجه به اهمیت ویژه این بخش در سازمان، نظارت، نگهداری و ایمنی بیشتر و استانداردهای مربوطه بیشتر است. از سوی دیگر، واضح است که اگر مواد و تجهیزات در زمان مناسب به واحد مصرف کننده در دسترس نباشد، در جریان کاری که اهمیت خاصی دارد، قطع خواهد شد. اگر چه سیستم های اداری و مدیریت جدید در حال حاضر در حال اجرا هستند ، هدف آنها حذف انبار و ایجاد یک روش مبتنی بر انبار مجازی است که باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرد، با در نظر گرفتن تمام عوامل به سمت هدف باید حرکت نمود.
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی