» مقالات » نگهداری کالا » فناوری (آر اف ای دی ) در انبارها

فناوری (آر اف ای دی ) در انبارها

فناوری (آر اف ای دی ) در انبارها

فناوری (آر اف ای دی ) در انبارها

 

یکی دیگر از فن آوری های مبتنی بر رادیو برای ردیابی و شناسایی اشیاء استفاده شده است با استفاده از این فن آوری، اقلام را می توان در انبار با برچسب گذاری برچسب در هر مورد یافت می شود. برچسب ها شامل انواع اقلام انبار داده ای است که به صورت بی سیم و یا گیرنده ها ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات را مبادله می کنند. تبادل اطلاعات بین برچسب کالا و خواننده (گیرنده) از طریق امواج رادیویی انجام می شود. هنگامی که یک شیء حاوی یک RFID تنها با یک خواننده به محدوده قابل خواندن می رسد، خواننده دستور می دهد که اطلاعات را با ارسال یک ضربان به تگ ارسال کند.

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی