» مقالات » نگهداری کالا » خود اشتعال کالا در انبار

خود اشتعال کالا در انبار

خود اشتعال کالا در انبار

خود اشتعال در انبار

 
با مطالعه گزارش های آتش سوزی، متوجه می شویم که وقتی یک منبع خارجی مانند شعله، جرقه یا گرما موجب شعله می شود، آن را یک آتش سوزی کنترل می نامند، و زمانی که هیچ منبع خارجی وجود نداشته باشد، این فرآیند سوزش خودکار (خودکار جرقه) نامیده می شود.
احتراق خود به خودي اغلب به علت گرما (درون) اکسيداسيون مواد آلی است. تعاملات شیمیایی، باکتری ها و برخی از مواد می توانند در این فرآیند دخیل باشند. البته ماده باید به دمای لازم برای سوزاندن خود برسد و اکسیژن کافی داشته باشد. مواد خودسوزی که تاکنون دیده می شود می توانند از خودسوزی درختان در جنگل ها، ذخیره سازی علوفه، ذخیره سازی و مواد منفجره و غیره باشد.
 
 
اطلاعاتی در مورد مواد قابل اشتعال و انفجار در انبار مطالعه نمایید.
 
 
 
 
 
 
 

لیست خود اشتعال ها:

1- تعامل باکتریایی در ذخیره سازی علوفه
2. گرم شدن بیش از حد اجناس سوختنی و رسیدن به نقطه آتش
3. برخورد جرقه به مواد قابل احتراق توسط جوشکاری، برش، انفجار، تماس و ...
4. برق، اصطکاک، سطوح داغ
5. ترکیبات شیمیایی که برخی از مواد با یکدیگر، مانند سدیم و پتاسیم، با آب یا فسفر با هوا، دارند
6. حرارت ایجاد شده توسط منابع روشنایی
7. انتقال حرارت از طریق هدایت، جابه جایی یا تابش
8. اتصالات در کابل ها، سیم های برق و تابلو های برق
9. سوزاندن برخی سموم کشاورزی مانند نیتروت روی
10. اعمال خرابکاری در خودسوزی عمل می کند
 
منبع: www.ozhanco.com
بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی