» مقالات

آشنایی با انبار و انبارداری

اگرچه مفهوم انبار برای خیلی از افراد، مفهومی بدیهی به نظر می رسد اما مفهوم این واژه در سازمانها تا حدودی متفاوت از برداشت عامیانه آن است. در برداشت عامیانه، انبار فضایی است که کالا، اجناس و سایر موجودی ها در آن نگهداری می شوند، اما آنچه از تعریف انبار، در سازمانها مدنظر قرار می گیرد عبارت است از محل و فضایی که در آن یک یا چند قلم کالا براساس یک سیستم منظم و طبقه بندی شده نگهداری می گردند.

اطلاعات بیشتر...

ارزشیابی اسناد

سنتها ودانش بشری به صورت مختلف ، نسل به نسل انتقال یافته اند و شکل مکتوب آن ، همواره دارای نقش واهمیت ویژه ای بوده و در این میان ، اسناد به عنوان معتبرترین منابع شناخت جوامع و فرهنگها ، نقش انکار ناپذیر در انتقال میراث بشری به نسلهای بعدی داشته و ازطرفی به مثابه ابزاری جهت انجام امور دولتها و همچنین وسیله اثبات حق و حقوق مردمان به شمار می رود.حفظ ونگهداری این میراث گرانبها ، همواره مورد توجه دولتها و افراد ذینفع بوده است . امروزه آرشیوها چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته و علاوه بر آن خدمات ویژه ای را نیز ارائه می دهند .

اطلاعات بیشتر...

نگهداری و مراقبت از نقره و روکشهای فلزی

واژه نقره اغلب تداعی کننده گنج و اشیاء بسیار با ارزش است. در حقیقت اقلام ساخته شده از این فلز گرانبها بیشتر از آنچه شما تصور می کنید ، معمول هستند و بیشتر مردم شیی ساخته شده از نقره را در منازل خود دارند. یک یادگاری کوچک ، یک سکه ، یک زنجیر ساعت یا یک وسیله تزئینی یا ابزار رو میزی . نقره رنگ جذابی داشته و به جلای زیادی نیاز دارد. نقره کاری می تواند به روشهای زیادی انجام شود.

اطلاعات بیشتر...

دستورالعمل ایزو برای نحوه تعریف و کنترل شرایط نگهداری اقلام وکالا

اخذ ایزو به معنی دریافت ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ایست ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ سازمانی، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ اخذ ایزو ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺧﺬ ایزو ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯼ اخذ ﺍﯾﺰﻭ این است که ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ،

اطلاعات بیشتر...

سيلو كردن مواد شيميايي خشك

مواد شيميايي خشك به مقدار زياد بايد در سيلوهاي ي ذخيره شود که از قسمت تحتاني آن قابل برداشتن باشد، دهانه سيلو که قيفي شكل است بايد از آه ن مشبك به نحوي پوشيده شود که دخول مواد از روي شبكه هاي آن امكان داشته باشد ولي از سقوط احتمالي كاركنان به داخل سيلو جلوگيري بعمل آيد.

اطلاعات بیشتر...

روش هاي عمومي اطفاء حريق

اصولاً اگر بتوان يكي از اضلاع هرم حريق (حرارت، اكسيژن، مواد سوختني يا واكنش هاي زنجيره اي) را كنترل و محدود نموده يا قطع كرد ، حريق مهار مي شود . اگرچه واكنش هاي زنجيره اي لازمه بروز حريق است ولي در درجه اول اهميت نيست. 1. سرد كردن ( توسط آب، دي اكسيد كربن) 2. خفه كردن ( توسط كف، دي اكسيد كربن، خاك، ماسه و خاك) 3.سد كردن يا حذف ماده سوختني

اطلاعات بیشتر...

ايمني حريق

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حريق عوامل زير مي توانند بر گسترش حريق مؤثر باشند: 1. افزايش دسترسي به اكسيژن: اين عامل توسط جريان هوا امكان پذير مي گردد همچنين در موادي كه در حين سوختن مي توانند اكسيژن آزاد نمايند، حريق گسترش بيشتري خواهد داشت. 2. ثبات شيميايي ماده سوختني: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و تركيب شيمائي كمتر باشد، بر شدت حريق مي افزايد. 3.سطح ماده سوختني: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حريق بيشتر مي شود. مثلاً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ ، منابع سوخت با سطح بزرگ و پراكندگي مواد در سطح زمين ، پوشش گياهي و امثال آن از اين جمله اند. گسترش حريق در سطوح عمودي سريع تر از سطوح افقي است.

اطلاعات بیشتر...

آموزش اصول بایگانی و دفترداری

گسترش فعالیت های مختلف در جامعه و افزایش جمعیت باعث ایجاد اسناد و مدارک بسیاری شده است. بسیاری از این اسناد و مدارک دارای اطلاعات مهم و ارزشمندی است ، به همین دلیل مدیریت اسناد و نحوه بایگانی اسناد حسابداری و به طور کلی طریقه اصول بایگانی و دفترداری در سازمان اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل در این مقاله به آموزش بایگانی و نحوه بایگانی نامه های اداری می پردازیم ، هم چنین به معرفی یک نرم افزار بایگانی اسناد که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، می پردازیم.

اطلاعات بیشتر...

مفاهیم کنترل موجودی کالا و اهمیت آن در مدیریت کسب و کار

کنترل موجودی کالا فن نگهداری موجودی کالا در سطح مطلوب است. معمولا در سازمان‌های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه و قطعات و موجودی‌های در جریان، نقش کنترل موجودی مشهودتر است. در سازمان‌هایبازرگانی و فروشگاه‌ها نیز کنترل موجودی نقش مهمی دارد. زیرا محصول ارائه شده نیازمند مدیریت است. کنترل موجودی را می‌توان چنین تعریف کرد:

اطلاعات بیشتر...

فرآیند امحاء اسناد دارای مجوز

امروزه استفاده از سیتم های اتوماسیون اداری در کشور ما نیز رایج و مورد استفاده می باشد هرچند در این سیستم ها قسمتی نیز تحت عنوان بایگانی طرح ریزی گردیده است لکن قابلیت انجام وظایف یک بایگان را به صورت هوشمند ندارد . با توجه به اینکه معمولا نظام بایگانی در سازمان ها توسط افراد بایگان بعضا به صورت سلیقه ای عمل می شود بکارگیری نرم افزاری جامع که بتواند علاوه بر انجام وظایف بایگان قابلیت گزارش دهی و گزارش گیری داشته باشد مثمر فایده می باشد .

اطلاعات بیشتر...

حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای آنلاین

بر کسی پوشیده نیست که محیط وب امکانی فوق‌العاده برای کاوش و تحقیق را فراهم می‌کند. درست مانند عبور از مسیرهای جذاب و پرخطر، در صورتی که امنیت خود را در این فضا حفظ نکنید، با مشکلاتی مواجه خواهید شد. خوشبختانه، به منظور حفاظت در برابر خطرات محیط آنلاین نیازی به داشتن تحصیلات پیشرفته در زمینه شبکه نخواهید داشت و تنها کافی است به مواردی که در ادامه ذکر می‌کنیم توجه کرده و به آن‌ها عمل کنید. بدین وسیله ریسک انجام کارهای اشتباه توسط شما به حداقل می‌رسد.

اطلاعات بیشتر...

اصول آرشیو

1-حفظ نظم سازمانی”Provenance”که نیازمندان است که اسنادشخص یاسازمان ،بااسنادشخص یاسازمان دیگرتداخل پیدانکنند.برای مثال:اسنادعضویت،اسنادمشاجره ومیانجی گری،اسنادمالی وجلسات نبایدبا یکدیگرمخلوط شوند. 2-اصل حفظ نظم اولیه که محتاج آن است که نظم آغازینی که زیرآن،سازمان یاشخص مبادرت به تولید،نگهداری واستفاده ازسندکرده است،محترم شمرده شده وبه همان ترتیب حفظ شودبنابراین اگرآرشیویست پرونده ای دریافت کردکه به شکل شماره ای وبرحسب کد پستی تنظیم شده بود،حفظ این نظم ضرورت دارد.

اطلاعات بیشتر...

وسایل و ابزار بایگانی

در یک واحد بایگانی بطور معمول و وسایل و ابزارهایی با توجه به تعداد پرونده ها ، جا و مکان ،انواع پرونده ها ، روش ها و سیستم هاي بایگانی ، تشکیلات سازمانی و شرح و نوع وظایف سازمان ها بکار گرفته می شود که این وسایل میتواند بطور متعارف شامل موارد زیر باشد. -1 پوشه انواع کاربرد استفاده پوشه ها در بایگانی: الف- پوشه بصورت آویزان: ب- پوشه بصورت عمودي: پ- پوشه بصورت افقی:

اطلاعات بیشتر...

طریقه بایگانی پرونده هاي پرسنلی

در چرخه ي فعالیت هاي سازمانی منابع انسانی مهمترین رکن فرآیند فعالیت یک سازمان محسوب می شود.هر سازمان و یا شرکتی بنا به نوع فعالیت و شیوه کاري خود در سطوح مختلف ناچار به مدیریت منابع انسانی است. منابع انسانی در هر سازمانی، شامل تمام کارکنان اعم از مدیران ، سرپرستان،کارشناسان،کارمندان و کارگران در سطوح مختلف شغلی است. روش هاي علمی ومتنوعی در طول سالیان گذشته و پس از ارائه نظریه مدیریت علمی توسط فردریک وینسلو تیلور در زمینه مدیریت منابع انسانی ارائه شده و هیچ سازمان بزرگ و کوچکی نیست که به اهمیت آن واقف نباشد.

اطلاعات بیشتر...

حفاظت و نگهداری مجموعه تمبر

بسیاری از مجموعه داران و تمبرشناسان با آگاهی از اهمیت حفظ و نگهداری صحیح مجموعه های تمبر و دیگر اقلام پستی، همواره می کوشند تا با رعایت اصول مربوطه، مجموعه های خود را برای تحویل به صاحبان آینده آنها، حفظ نمایند. در کنار این عده، معدود افرادی نیز هستند که با بی اعتنایی به نحوه مراقبت از مجموعه های تمبر، به ارائه نظراتی « این مجموعه در طول حیات من محفوظ خواهد ماند» اکتفا می کنند. کتابخانه بریتانیا متولی مجموعه های ملّی با ارزش بین المللی است که سابقه حفظ و نگهداری برخی از آنها در این کتابخانه به بیش از 250 سال می رسد.

اطلاعات بیشتر...

مديريت اسناد و بايگاني

رشد جمعيت ، توسعه ي فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، اقتصادي منجر به ايجاد روز افزون سوابق اداري مي شود و در هر سازمان، نتايج انديشه ها، اقدامات و فعاليت های انجام شده به صورت سند نگهداري مي شوند، اين اسناد، شامل اطلاعات وتجربيات گران بهايي است كه در يكي از ابزارهاي مهم مديريت ،تهيه برنامه ها و تصميم گيري هاي اداري محسوب ميگردد.

اطلاعات بیشتر...

لزوم بازنگری در نگارش اسناد رسمی

در نظام حقوقي ايران تنظيم و ثبت اسناد رسمي بر عهده‌ي دفاتر اسناد رسمي قرار گرفته است. دفاتر اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحدهای وابسته به وزارت دادگستري است جهت تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات موادي در آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 به بعضي از مفاد و مندرجات اسناد رسمي توجه نشان داده است. در ماده 26 اين قانون نيز آمده كه در اسناد اجاره بايد در متن سند تصريح شود كه اگر بعد از گسستن عقد و يا پس از انقضاء مدت اجاره عين مورد اجاره تخليه نشود مالك بايد بهره بهاي زمان تصرف را بدهد. در مواد بعدي اين آئين نامه كه در خصوص معاملات غيرمنقول است، بيشتر شكل ظاهري اسناد مورد توجه قرار گرفته و قانونگذار به نحوي از مفاد اسناد صحبت نموده كه ظاهراً متوني مورد قبول همگان جهت ثبت اسناد، وجود داشته و آنگاه جزئيات مندرجات آن را توضيح داده است.

اطلاعات بیشتر...

تعاریف و اصطلاحات حفاظت اسناد و مدارک

تعاریف و اصطلاحات حفاظت اسناد و مدارک

اطلاعات بیشتر...

پالت چیست؟

پالت سكوي كوچك قابل انتقالي است كه براي حمل و نقل و يا ذخيره كردن مواد به كار مي رود. جعبه، كارتن، كيسه هاي مواد بي شكل، لوازم شكستني و قطعات سنگين فولادي مانند موتور اتوموبيل قابل چيدن روي پالت هستند. پالت سكوي كوچك قابل انتقالي است كه براي حمل و نقل و يا ذخيره كردن مواد به كار مي رود. جعبه، كارتن، كيسه هاي مواد بي شكل، لوازم شكستني و قطعات سنگين فولادي مانند موتور اتوموبيل قابل چيدن روي پالت هستند. پالت سكوي كوچك قابل انتقالي است كه براي حمل و نقل و يا ذخيره كردن مواد به كار مي رود. جعبه، كارتن، كيسه هاي مواد بي شكل، لوازم شكستني و قطعات سنگين فولادي مانند موتور اتوموبيل قابل چيدن روي پالت هستند.

اطلاعات بیشتر...
اولین  قبلی  ...  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  بعدی  آخرین
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی