» منوی هدر » مقالات » نگهداری کالا » نحوه چیدمان و نگهداري اقلام در انبار

نحوه چیدمان و نگهداري اقلام در انبار

نحوه چیدمان و نگهداري اقلام در انبار

نحوه چیدمان و نگهداري اقلام در انبار

 

1-هدف :

هدف از این دستورالعمل ایجاد سیستمی است که بر اساس آن نحوه چیدمان و استقرار اقلام در انبار تشریح شود و ریسک هاي آسیب پذیري اقلام در اثر نگهداري نادرست و چیدمان نا مناسب کاهش یابد .

2- دامنه کاربرد :

کلیه بخش هاي انبار و عمده اقلام موجود در انبار را شامل می شود .

3 - مسئولیت :

مسئولیت اجراي این دستورالعمل به عهده مسئول انبار با مشارکت انبار دار داغی می باشد .

3-1نحوهء چیدمان :

الف) اقلام سنگین و حجیم همیشه در قفسه هاي پائین چید مان گردند به طوري که منجر به سقوط و حادثه نگردد و اقلام سبک درقفسه هاي بالایی چیدمان گردند.

ب) کلیه لوازم برقی طوري چیدمان شوند که سوکت هایشان در اثرفشار شکسته نشوند و در فضاي مناسب و به دور از فشار روي هم چیده شوند.

پ) چیدمان درب ها و قطعات بدنه به نحوي باشد که بینشان حتما" لایه اي جدا کننده قرار گیرد تا خط و خش، فرو رفتگی و رنگ پریدگی ایجاد نگردد.

ت) قطعاتی مثل زه در، نوار آبگیر و زه سقف و قطعات مشابه حتما" باید بصورت افقی و در فضاي کافی قفسه قرار گیرند زیرا در صورتی که قسمتی از این اجناس بصورت آویزان و یا خارج از قفسه قرار گیرد تغییر شکل داده و تغییر شکل ایجاد شده غیر قابل برگشت می باشد .

ث) نوارهاي دوردر و تسمه ها چنانچه بسته بندي شده نباشد می توان روي قسمت پهنی که ترجیحا" از جنس پلاستیکی و غیر برنده باشند آویزان کرد.

ج) لوازم همچون باك بنزین نباید روي هم چیده شوند زیرا پمپ بنزین و درجهء باك بنزین در اثر فشار از کار می افتد لذا نباید تحت فشار چیدمان گردند.

چ) قطعاتی مثل رادیاتور حتما" باید داخل کارتن در قفسه ها چیدمان گردند زیرا در اثر کوچکترین فشار وارده دچار آسیب دیدگی می شوند.

ح) قطعاتی مانند طاقچه عقب ، جلو پنجره ، مجموعه هواکش ، انژکتور به علت اینکه بسیار شکننده اند باید به نحوي در قفسه ها قرارکه تحت فشار نبوده و نشکنند و نیز بهتر است در قفسه ها ي پا ئینی نگهداري شوند زیرا در زمان نقل و انتقالات کالاي مذکور در قفسهاي بالایی انبار امکان پرتاب شدن و شکسته شدن آنها وجود دارد.

خ) شیشه هاي جلو و عقب خودرو می بایست در پالت هاي مخصوص از جنس چوب نگهداري شوند و بین آنها از یونولیت و یا موادي مشابه جهت جلوگیري از انتقال ضربه قرار گیرد .

د ) تایر هاي خودرو می بایست به نحوي در کنار هم قرار گیرند که فشاري بر روي یکدیگر وارد نکنند و از روي هم قرار دادن آنها می بایست اجتناب نمود .

ذ ) از روي هم قرار دادن اقلام خصوصا اقلام بدنه بر روي هم می بایست اجتناب نمود . این نکته از دو جهت داراي اهمیت است :

1- احتمال آسیب دیدن و تغییر فرم اقلام زیرین به دلیل فشار وزن اقلام بالاتر کاهش می یابد .

2- احتمال ریزش اقلام با افزایش ارتفاع و بروز حادثه کاهش می یابد .

ر) لوازمی مثل لوله هاي کولر بواسطه اینکه از جنس آلمینیوم می باشد و براحتی قابل خم شدن و تغییر شکل هستند ، در زمان چیدمان و حمل و نقل نباید تحت فشارقرارگیرند.

ز) چیدمان سپرها باید به نحوي باشد که در اثر فشار خش دار نشده و کج نشوند .

ژ) کالاهایی مانند چراغها ترجیحا" در قفسه ها پایین و به نحوي چیده شوند که امکان پرتاب شدن و شکسته شدن آنها وجود نداشته باشد .

3-2- نحوه نگهداري اقلام :

الف ) از باز نمودن کالاهایی که بصورت بسته بندي می باشند می بایست خودداري نمود و در بسته بندي کامل به خریدار تحویل شوند.

ب) کالاهایی از قبیل : بلبرینگ ها و میل لنگ ها و ... که با توجه به شرایط عملکردي آنها در خودرو آغشته به کمی روغن هستند ، می بایست از بسته بندي خارج نشده و در معرض گردو غبار قرار نگیرند .

پ ) کلیه اقلام انبار به غیر از بدنه کامل خودرو در زیر سقف و داخل فضاي بسته انبار و به دور از رطوبت نگهداري شوند . بدنه ء خودرو به علت محدودیت مکانی در فضاي بیرون از انبار به نحوي که داراي روکش باشد تا در معرض مستقیم باران و تابش آفتاب قرار نگیرد. .

ت) موادي که قابلیت اشتعال دارند و یا خورنده و سوزاننده اند به صورت مجزا نگهداري شوند و در کنار مواردي چون کاغذ و یا مواد قابل اشتعال دیگر قرار نگیرند.

ث ) کلیه اقلام انبار که داراي تاریخ انقضاء می باشند باید تا قبل از تاریخ انقضاء مورد مصرف قرار گیرند .

ج ) کالاها تا آنجا که ممکن است در بسته بندي خود ( کارتن – پلاستیک - جعبه ) نگهداري شوند که امکان آسیب رساندن گرد و خاك به آنها وجود نداشته باشد .

چ ) کالاهاي فلزي به طریقی نگهداري شوند که اکسیده نگردند چنانچه قطعات بدنه بدون آستر دارد انبار شوند قبل از چید مان در داخل انبار باید در صورت امکان و حسب ضرورت آستر زده شوند .

ح ) کالاهاي داخل انبار نباید در تماس با کف انبار قرار گیرند و حتما" لایه اي جدا کننده بین اقلام انبار و کف زمین که مقاوم بوده و مانع از انتقال رطوبت شود ، وجود داشته باشد.

3-3) کنترل اقلام انبار و نحوه ورود و خروج کالا از انبار :

الف ) کلیه اقلام موجود در انبار باید داراي لیبل هایی باشند که نام قطعه و کد قطعه و شماره سریال / مارك در آن نوشته شده باشد و این لیبل ها روي قفسه اي که کالاي مربوطه در آنجا قرار دارد نصب شوند به نحوي که کلیه اقلام موجود در انبار از طریق این لیبل ها قابلیت شناسایی داشته باشند .

ب)کلیهء قفسه هاي انبار کد بندي شده به نحوي که کلیه قفسه ها آدرس داشته باشند . آدرس فیزیکی محل استقرار اقلام می بایست در برنامه کامپیوتري انبار وارد شوند .

به نحوه صحیح و مناسبی در انبار اجرا شود . جهت اجراي ( first in first out (FIFO

پ)جهت ورود و خروج اقلام انبار سیستم

صحیح این سیستم اقلام انبار به ترتیب ورود به انبار باید مورد مصرف قرار گرفته و یا به فروش روند بدین لحاظ مسئول انبار با ثبت تاریخ ورود کالا و شماره حواله ورود کالا بروي کالاهاي وارده اي که موجودي آنها در کاردکس صفر نشده است این موضوع را تحقق بخشند.

 

 

 

منبع: www.ozhanco.com


بازگشت به لیست