» محصولات » انبار » قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت

قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت

شرکت اوژن سیستم جهان برای بهینه سازی استفاده از طول موجود اتاق و هوشمند سازی دستگاه های قفسه بندی و بالا بردن امنیت اقدام به طراحی و تولید قفسه بندی گردشی هوشمند یا قفسه بندی انبار مکانیزه کرد.
بازگشت به لیست

قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت

محصول قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت که جز جدیدترین محصولات شرکت اوژن سیستم جهان می باشد که با نام های قفسه بندی، قفسه بندی انبار، قفسه انبار، کالو اسمارت، قفسه بندی هوشمند، سیستم های مدرن، قفسه بندی انبار مکانیزه، روتواسمارت، قفسه بندی هوشمند، انواع قفسه بندی انبار، سیستم های مدرن، سیستم قفسه بندی متحرک هوشمند انبار، قفسه بندی مدرن انبار، سیستم مدرن انبار، قفسه بندی مکانیزه انبار، مکانیزه و قفسه بندی انباری نیز می توان آن را نام برد دارای یک چرخش افقی است که باعث بهینه سازی استفاده از طول موجود اتاق می شود. دسترسی مرکزی دهانه ی در جلویی در بیرون چرخش افقی و ترتیب ماشین ها در ایستگاه های چینش به برداشت کننده دسترسی سریعی از کالاهای ذخیره شده در کمترین پیاده روی را می دهد. این موجب کاهش زمان سفر شده و معمولا برای کار پرسنل بر روی یک سیستم دخیره سازی قفسه ای مرسوم ضروری می باشد.

            قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت ما به شما اجازه می دهد تا:

•	بطور چشمگیری ظرفیت ذخیره سازی خود را از طریق استفاده بهنه از عمق اتاق در دسترس گسترش دهید.
•	کاهش راه رفتن های اپراتورها و به حذاقل رساندن زمان های انتظار
•	قفسه انبار از خطاهای چینش جلوگیری می کند
•	تضمین سرعت،کارآمدی و دقت عملکرد سفارش
•	قفسه انبار زمان های توان عملیاتی سفارش را سریعتر می کند
•	رسیدن به حداکثر ظرفیت ذخیره سازی

قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت راه حل ایده آلی است برای وقتی که:
•	قطعات کوچک و متوسط را ذخیره سازی می کنیم.
•	انبارهایی با طیف وسیعی از کالاهای مختلف داریم
•	گردش مالی محصولات بالاست
•	انبار ایمن،تمیز، و بخوبی سازمان یافته است
•	عملیات چند سطحی است، بمعنی یک اپراتور است
•	می توان بطور موثر و با دقت اشاره کردن انتخاب کرد

          
            مزایای قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت:

•	بطور چشمگیری ظرفیت ذخیره سازی خود را از طریق استفاده بهینه از عمق اتاق در دسترس گسترش دهید.
•	کاهش راه رفتن های اپراتورها و به حداقل رساندن زمان های انتظار
•	جلوگیری از خطاهای چینش 
•	تضمین سرعت،کارآمدی و دقت عملکرد سفارش 
•	قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت زمان های توان عملیاتی سفارش را تسریع می کنند
•	قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت رسیدن به حداکثر ظرفیت ذخیره سازی را ممکن می کند

          
            خدمات ارائه شده در ارتباط با قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت :

•	بازدید کارشناسان از فضا و ارائه طرح کارشناسی
•	ارائه نقشه طرح به صورت دوبعدی و سه بعدی
•	قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت یک سال گارانتی و خدمات متنوع دارد
•	یک سال گارانتی ویژه فضا سیستم اوژن
•	آموزش کارکرد با قفسه بندی هوشمند کالو اسمارت اجرا شده