» اخبار » دریافت تندیس نشان اعتبار وکیفیت از سازمان اجلاس کشوری

دریافت تندیس نشان اعتبار وکیفیت از سازمان اجلاس کشوری

دریافت تندیس نشان اعتبار وکیفیت از سازمان اجلاس کشوری

درنخستین اجلاس کشوری نشان اعتبار و کیفیت که در تاریخ 23 و 24 بهمن ماه سال 1393 در مشهد مقدس برگزار گردید ، با حضور 110شرکت تولید کننده بود که اوژن افتخار دریافت تندیس نشان اعتبار و کیفیت را در این اجلاس با همت سازمان انجمن ملی کیفیت ایران ، آکادمی ایران IMQ ایتالیا ،آکادمی BRS آمریکا، انجمن مهندسی ارزش ایران و انجمن ها اتحادیه ها و سندیکاهای فعال کشور ، به خود اختصاص داد.  


بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی