» اخبار » اجرای پروژه ریل گذاری و قفسه بندی

اجرای پروژه ریل گذاری و قفسه بندی

اجرای پروژه ریل گذاری و قفسه بندی

اجرای پروژه قفسه بندی توسعه برق ایران

اجرای پروژه قفسه بندی سازمان توسعه برق ایران

اجرای پروژه ریل گذاری و قفسه بندی ، سیستم اعلام و اطفاء حریق، روشنایی، سقف کاذب و دیوار کوب سازمان توسعه برق ایران

سازمان توسعه برق ایران در سال 1375 به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي وزارت نيرو شکل گرفت و در پي سالها فعاليت ،‌هم اينك در بخش توليد برق به بيش از 95 درصد خودكفايي در ساخت داخل تجهيزات دست يافته  است و به موازات  آن به توانمندي كشور در ساخت تجهيزات مورد استفاده در بخش هاي توزيع و انتقال رسيده است. این شرکت جهت ارتقاء مرکز اسناد در سال 1393 اقدام به اجرای خرید و اجرای ریل گذاری و قفسه بندی ، سیستم اعلام و اطفاء حریق، روشنایی، سقف کاذب و دیوار کوب نمود و شرکت اوژن توانست در بررسی های بعمل آمده بعنوان شرکت منتخب سازمان توسعه برق انتخاب گردد. مرکز اسناد سازمان توسعه برق حدود 470 متر مربع بهمراه 90 متر مربع فضای اداری  می باشد. این پروژه بصورت یک پروژه کلید در دست (EPC) ،در فروردین 1394  بصورت فاز به فاز آغاز به کار شد اولین مرحله اجرای پروژه کف سازی و تراز بندی کف فضای بایگانی مرکز اسناد بود مرحله بعد اجرای سقف کاذب بهمراه دیوار کوب انجام شد، سپس نوبت به اجرای سیستم روشنایی بود که مطابق با استاندارد فضاب آرشیو مرکز اسناد، اجرا  شد ، مرحله بعد نصب سیستم های بایگانی ریلی در فضای بایگانی بود که با ظرافت و دقت بسیار اجرا گردید و مرحله آخر نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق تمام اتوماتیک بود. سر انجام در پاییز 1394 این پروژه تکمیل و با رضایت خاطر و اطمینان بالا  به این سازمان تحویل داده شد  


بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی