مقالات بایگانی اسناد

تاریخچه آرشیو در جهان

تاریخچه آرشیو در جهان

تاریخچه آرشیو در جهان

یونانیان از اولین اقوامی بودند که به نگهداری اسناد و مدارک اقدام کردند. آنها اسناد و مدارک خود را در معابد، از جمله پرستشگاه “منارون ” که به نام مادر خدایان است ضبط میکردند. در این گونه معبدها گزارش های مجالس، قوانین و رساله ها و سایر مدارک کشور نگهداری می شد.

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

دولت شهرهای یونان نیز برای نگهداری اسناد خود مراکزی به نام “آرشیون” داشته اند1. در آتن هر دادگاه و معبد برای خود آرشیوی داشته است. در سده سوم پیش از میلاد یک آرشیو بزرگ دولتی و مرکزی در یونان بوده است که در آن زمان همه مردم حق استفاده و رونوشت برداری از آرشیو و اسناد را داشته اند.

رومی ها آرشیوهای دولتی و خصوصی به نام “تبولاریوم ” داشتند و در سده چهارم قبل از میلاد در زیرزمین معبد ساتورن آرشیوی وجود داشته است. در بعضی شهرهای دیگر نیز مخازن اسناد وجود داشته و خانواده های اعیان و اشراف آرشیوهای سلطنتی داشته اند. مصر هم آرشیوهای غنی داشته است. آنها روی پاپیروس می نوشتند و مسائل حقوقی، اداری، قضایی و اقتصادی آنها در معابد آفرودیت و ادفو موجود است. در قرن دوازدهم میلادی بایگانی مفهوم تاز ه ای پیدا کرد و آرشیوها به وجود آمدند و تا قرن شانزدهم در سراسر اروپا توسعه یافتند. در این آرشیوها “مخازن احکام” تنها اسنادی که ارزش دائمی داشتند و لازم بود در آینده باقی بمانند، به شیوه ای اصولی تنظیم، طبقه بندی و نگهداری میشدند.

درباره تفاوت قفسه بایگانی  و قفسه بایگانی ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

نقل شده است که شاهان در هنگام جنگ نیز اسناد را با خود حمل میکردند. در سال 1194 میلادی فیلیپ آگوست شاه اسناد خزانه خود را در جنگ “فرتوال ” در منطقه واندوم گم کرد. از این تاریخ به بعد شاهان درس گرفتند که اسناد و مدارک را در جایی امن و مطمئن گذارده و به همراه خود به میدان جنگ نبرند. در واقع می توان گفت که آغاز حرکت تشکیل سازمان اسناد سلطنتی به این زمان بر میگردد.

درباره تفاوت قفسه کتابخانه و قفسه کتابخانه ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

قرن شانزدهم در تاریخ آرشیوها دارای اهمیت خاصی است. در این زمان آرشیوهای دولتی شکل گرفت. هدف از تأسیس آرشیوهای دولتی که همچنان تا اواخر قرن هجدهم گسترش می یافت این بود که وسیله ای مؤثر برای حل و فصل امور در اختیار حاکم قرار دهد، بدین جهت آرشیوها جنبۀ محرمانه داشتند در قرن هفدهم با هزینه حکمرانان، جنگی واقعی با حربه اسناد و احکام میان محققان به وجود آمد.

با اقدام صدراعظم لویی چهاردهم در تشکیل “مجمع تحقیقات تاریخی ” که همه دستورها و فرمان های پادشاهان فرانسه را انتشار می داد، آرشیو مفهوم واقعی خود را در اذهان بازیافت در اواسط قرن هجدهم کار بایگانی اسناد و مدارک در مخازن بزرگ آرشیوهای دولتی وارد مرحله جدیدی شد.

درباره قفسه بایگانی کشویی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

بروز انقلاب در کشور فرانسه با ازمیان برداشتن نهادهای قدیمی، امکان تمرکز آرشیوها را به شیوه ای مدرن فراهم آورد. مجموع بایگانی های سیاسی، اداری، فئودال و مذهبی در یک محل گردآوری می شد، به طوری که از مقیاس آرشیوهای دولتی تجاوز کرد و آرشیو ملی شکل گرفت.

درباره کمد بایگانی مجری شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

این اقدام فرانسه از نکات مثبت در تاریخ آرشیو است. از قرن هجدهم به بعد آرشیوها در پی استانداردسازی مدیریت اسناد و استفاده از فناوری های مختلف برای ارائه خدمات، سازماندهی و حفاظت از اسناد برآمدند.

 

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

1. شارقی؛ «آینده آرشیو و پژوهش های تاریخی »؛ ص 179.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *