مقالات نگهداری کالا

طراحی سیستم های ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه

طراحی سیستم های ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه

طراحی سیستم های ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه

 

طراحی سیستم های ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه

مکانیزه کردن انبار دربرگیرنده عملیات مستقل یک سیستم فنی با در نظرگیری عملکرد و مسائل اقتصادی است. با توجه به فعالیت وابسته به رایانه و فعالیت های مستقل، می توان گفت که مدیریت انبارداری خود فعالیت مربوط به خودکارسازی است که در سطحی بالا از مدیریت کسب وکار قرار دارد. خودکارسازی جریان مواد به دنبال کنترل و هدایت فعالیت های حمل جریان مواد است.

درباره انتخاب قفسه انبار مناسب خود بیشتر بدانید.

عملکرد موفق سیستم ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه به طراحی صحیح و فرآیند بهینه سازی بستگی دارد. در این مقاله، یک الگوی طراحی سیستم ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه برای سیستم های قفسه بندی خود راهرو و چند راهرو معرفی شده است.

به دلیل شرایط خاص در طراحی سیستم و ذخیره و بازیابی بار واحد مکانیزه آن ها باید دارای کارآیی فنی بالا و دارای طراحی با هزینه معقول اشاره باشند.

به همین دلیل، تابع هدف باید کمینه سازی هزینه باشد. تابع هدف، ترکیبی از عناصر چیدمان، بخشی که به زمان وابسته است، سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی می باشد.

با توجه به غیرخطی، چند متغییره و گسسته بودن شکل تابع هدف، روش الگوریتم ژنتیک همواره در راستای فرآیند بهینه سازی آن استفاده شده است.

مدل معرفی شده در این مقاله، بسیار کارآمد است و ابزاری انعطاف پذیر برای انتخاب کردن یک نوع خاص از سیستم های یک یا چند راهرو در راستای سیستم های ذخیره و بازیابی واحد می باشد.

درباره تفاوت قفسه ایزی راک  و قفسه ایزی راک ریلی  شرکت اوژن بیشتر بدانید.

معرفی
انبارها برای فرآیند توزیع و تولید یک ضرورت مطلق می باشند. انبارها به دلایل گوناگونی مورد نیاز هستند که بخش های زیر تقسیم می شوند:

تسهیل هماهنگی بین خواسته مشتری و محصول به وسیله ذخیره کردن محصولات برای زمان مشخص
برای جمع آوری و یکی کردن محصولات از تولید کنندگان متفاوت برای ارسال های ترکیبی
فراهم کردن تحویل در همان روز برای تولید و مشتریان مهم
برای حمایت از فعالیت های شخصی سازی محصولات مانند بسته بندی، سرهم کردن نهایی و …
در این مقاله انبارهای مکانیزه یا انبار مکانیزه با نام سیستم ذخیره و بازیابی مکانیزه معرفی می شوند. در چند دهه اخیر، سهم ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه در مقیاس جهانی در مقایسه با انبارهای مرسوم، به خاطر بازده فناورانه بالاتر افزایش پیدا کرده است.

رودنبرگ و ایریس (2008) درمطالعه ای جامع به بررسی این سیستم ها از 30 سال گذشته پرداختند. یک توضیح جامع در رابطه با وضعیت فعلی طراحی سیستم ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه برای محدوده ای از مسائل مانند تنظیمات سیستم، تخمین زمان گردش، تخصیص ذخیره سازی، مکان توقف و توالی درخواست فراهم شده است.

ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه شامل قفسه های ذخیره سازی، ماشین های ذخیره و بازیابی، تسمه نقاله های تجمیعی، مکان ورودی و خروجی و یک سیستم رایانه ای برای مدیریت و مرتب سازی فعالیت ها در انبار است.

درباره تفاوت پالت راک  و  پالت راک اتوماتیک شرکت اوژن   بیشتر بدانید.

در مقایسه با سیستم انبارداری متداول، مزایای کلیدی سیستم ذخیره و بازیابی مکانیزه موارد زیر می باشند:

ظرفیت بازده و ذخیره بالا
اطمینان بالا و کنترل بهتر بر روی فرآیند انبارداری
شرایط ایمنی بهتر
کاهش خسارت وارده به کالاها

 

به دلیل فناوری پیشرفته و تمام مکانیزه سیستم، ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه نیازمند سرمایه گذاری زیادی است. علاوه بر این، سیستم هایی که از ماشین ذخیره بازیابی فقط در یک راهرو برداشت استفاده می کنند، در جایی که تغییر احتمالی در ظرفیت انبار به وجود می آید، انعطاف پذیری کمتری دارند.

درباره تفاوت  پانل راک و پانل راک ریلی  و  پانل راک ریلی اتوماتیک شرکت اوژن بیشتر بدانید.

به دلیل برتری های مشخص سیستم ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه یک سرمایه گذاری اولیه بالا برای موفقیت، ضروری می باشد. در مجموعه سرمایه گذاری های اولیه برای مکانیزه سازی انبارها، ماشین های ذخیره بازیابی تقریبا 40% و بیشتر از هزینه ها را دربر می گیرند(روزنبلات و رل، 1993)

 

یک راه حل برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه، کاربرد سیستم های قفسه بندی و بازیابی مکانیزه دارای چند راهرو می باشد. در سیستم ذکر شده، ماشین ذخیره بازیابی در راهروهای برداشت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که این کار به کمک ماشین انتقال راهرو انجام می شود که قابلیت حرکت بین راهروها را ممکن می سازد.

 

فواید دیگر استفاده از سیستم قفسه بندی و بازیابی مکانیزه:

توسعه ماشین های ذخیره و بازیابی در هر زمان قابل انجام است. استفاده بهینه از فضای موجود به خاطر کمینه سازی اشغال ابعاد به وجود می آید و قابلیت خروجی در نتیجه وجود موقعیت پالت بافر در ماشین حمل ایجاد می شود.

برای ارزیابی تعداد بهینه ماشین های ذخیره بازیابی در سیستم های ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه چند راهرو، میانگین زمان طی شده برای یک عملیات ذخیره و بازیابی باید تخمین زده شود.

در طراحی سیستم ذخیره و بازیابی مکانیزه هدف اصلی برطرف کردن خواسته های انبارداری است که تحت تاثیر محدودیت های فیزیکی و عملیاتی است و باید با کمترین هزینه ممکن اجرا شود. هزینه کلی این سیستم، ترکیبی از سرمایه گذاری اولیه و هزینه های سالیانه می باشد.

 

طراحی سیستم های ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه بار واحد

الگوی طراحی کردن سیستم ذخیره سازی و بازیابی مکانیزه بار واحد بر اساس روش ساختاربندی شده است که در آن تمام پارامترهای تاثیرگذار بر تحلیل داده ها (ظرفیت انبار، ظرفیت خروجی)، برنامه ریزی چیدمان انبار، برنامه ریزی تجهیزات انبار، ملاحظات اقتصادی، مدل سازی تابع هدف و بهینه سازی در نظر گرفته شده باشد.

 

تحلیل داده ها

فعالیت تحلیل داده ها برای تنظیم کردن ظرفیت انبار و آماده کردن اطلاعاتی که برای تعیین کردن سطح موجودی، ذخیره، تجهیزات حمل و تخصیص محصولات به محل ذخیره سازی، استفاده می شود مورد نیاز است. این تحلیل شامل تخمین و شناسایی این موارد است. محصولات با تقاضای کم و زیاد، تغییرات در الگوی درخواست ها و ترکیب ها، درصد تقاضا برای بازارهای محلی و جهانی، شناسایی محصولات فصلی و تعیین زمان اوج و کاهش تقاضا، حجم سفارش ها و …

 

طرح ریزی چیدمان انبار

چیدمان انبار می تواند به برنامه ریزی برای چیدمان خارجی و چیدمان داخلی تقسیم شود. در برنامه چیدمان خارجی اندازه، شکل، موقعیت و ظرفیت ساختمان انبار در نظر گرفته می شود. در طرح ریزی چیدمان داخلی، اندازه، شکل و تعداد ماشین های ذخیره بازیابی، مکان های ورودی و خروجی، نواحی حمل و ذخیره، جهت قفسه ها، پهنای راهروها، تعداد راهروها و … باید در نظر گرفته شود.

 

طرح ریزی تجهیزات انبار

انتخاب نوع تجهیزات حمل مواد تاثیر بسیار زیادی در فضای راهروها، سرمایه گذاری اولیه، انعطلف پذیری انبار و نیاز به نیروی انسانی دارد. برای دستکاری انتقال واحد بار در انبار به ماشین بالابر، تسمه نقاله تجمیعی، تنظیم کننده های مختلف و ماشین های ذخیره بازیابی نیاز است.

معمولا توصیه نمی شود که طوری طرح ریزی شود که تجهیزات بسیار مکانیزه باشند، بلکه بر اساس موقعیت و سرمایه گذاری بهترین تجهیزات مورد نیاز و سطح مکانیزهسازی را درنظر داشت.

همچنین مقاله انبار مکانیزه یا انبار هوشمند چیست؟ را مطالعه کنید.

ملاحظات اقتصادی انبار

هزینه کای انبار مکانیزه سازی شده، ترکیبی از اجزای زیادی است. آن ها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

هزینه زمین: بسته به موقعیت انبار، هزینه زمین می تواند اثر قابل توجهی در طراحی نهایی داشته باشد.

هزینه ساخت و ساز: یکی از قسمت هایی که می تواند برای بهبود هزینه بررسی شود، قسمت ساخت برای تجهیزات حمل انتخاب شده است. هزینه ساخت تابعی از تجهیزات حمل انتخاب شده و ارتفاع ساختمان است.

هزینه تجهیزات: انتخاب تجهیزات حمل برای استفاده در انبارهای مکانیزه بسیار مهم است. زیرا فضای مورد نیاز، سازه، تجهیزات قفسه ذخیره سازی و هزینه های حمل مستقیما وابسته به تجهیزات مورد استفاده است.

هزینه تسهیل قفسه انبار: کل هزینه این مورد وابسته به نوع تجهیزات انتخابی حمل است و از حاصل ضرب هزینه قفسه به ازای هر قسمت در تمام قسمت های سیستم به دست آید.

هزینه نیروی کار: هزینه سالانه نیروی کار وابسته به نوع تجهیزات حمل مورد استفاده می باشد.

هزینه نگهداری: هزینه سالانه نگهداری ترکیبی از هزینه های نگهداری ساختمان و تجهیزات حمل مورد استفاده

 

خودکارسازی جریان مواد با توجه به پیشرفت های موجود در فناوری مورد نیاز گسترش یافته است. این روند با توجه به نیازهای انبارداری و سیستم پخش مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله با توجه به مباحث موجود و در مقالات آینده سعی بر آن است که برای آشنایی اولیه با خودکارسازی در جریان مواد و انبارداری از ابتدایی ترین و رایج ترین مباحث مربوط با تمرکز بر مسائل سخت افزاری مورد استفاده بیان شود.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: کتاب برنامه ریزی و بهینه سازی سامانه های ذخیره خودکار دکتر موسوی

www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *