مقالات نگهداری کالا

قفسه بندی انبار قطعات یدکی | اوژن

قفسه بندی انبار قطعات یدکی
قفسه بندی انبار قطعات یدکی قفسه بندی انبار قطعات یدکیدر قفسه بندی انبار قطعات یدکی کلیه قطعات، مواد و ابزارهای مهم از یک خط تولید برای بهره برداری در انبار نگهداری و ذخیره سازی می شود. غالباً با انبارهای قطعات یدکی به عنوان فرزند خوانده برای تهیه یا تولید یک تجارت رفتار می شود. غفلت از انبارهای قطعات یدکی به نفع تجارت شما نخواهد بود زیرا آن ها اغلب برای افزایش حجم تولید و انتقال آن نیاز به حمایت دارند.از منظر ذخیره سازی محصول / SKU، مقیاس اندازه قطعات یدکی از مجامع و زیر مجموعه های بزرگ گرفته تا کوچکترین آن ها که پیچ و مهره، آشیل و واشر می باشد. این نوع قفسه بندی ممکن است شامل سطوح مختلف باشد و دارای قطعات، مواد و ابزارهایی باشد که در قطعات مختلف ماشین آلات در خط تولید استفاده می شود. 

بهبود عملکرد قفسه بندی انبار قطعات یدکی

برای نقطه شروع نسبت به بهبود قفسه بندی انبار قطعات یدکی یا عملکرد بهتر انبار، ارزیابی عینی از موارد زیر را باید در نظر بگیریم:امکانات جریان کار فرآیندها ذخیره سازی تولید سیستم ها و امکانات انتقال مواد که برای پشتیبانی از تعمیر و نگهداری استفاده می شود زمان بحرانی خط تولید اهداف ارزیابی انباراهداف ارزیابی قفسه بندی انبار قطعات یدکیدر طی ارزیابی های عملیاتی و انجام عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی به طور کلی 7 هدف زیر را می توانیم دنبال کنیم: مراحل موجودی و انبار قطعات یدکی را با توجه به جریان عملیاتی بررسی کنید. همچنین نیازهای فعلی و آینده را نیز در نظر بگیرید. تعیین چگونگی افزایش دقت موجودی لوازم یدکی، ردیابی تجهیزات و ابزارها، تعیین فرایندها و رویه های استاندارد چیدمان و طراحی عملیات موجود را در کنار ظرفیت و بهره برداری بررسی کنید. میزان استفاده از امکانات از نظر ظرفیت، ذخیره سازی، استفاده از فضای مکانی و استفاده مؤثر از تجهیزات انتقال مواد را مشخص کنید. آیا فرصتی برای بهبود چیدمان و طراحی وجود دارد؟ چگونه می توان بهره وری و توان عملیاتی را افزایش داد. تعیین چگونگی بهبود بخش ذخیره سازی و SKU برای بهبود فرآیند عملکرد و مدیریت موجودی قطعات. برای تعیین بودجه پیشنهادی برای پیش بینی و ذخیره سازی پیش بینی شده، تجهیزات انتقال مواد و سایر تجهیزات سرمایه ای، بیشتر برنامه ریزی کنید.بهترین سیستم قفسه بندی انبار صنعتی چیست؟معیارهای ارزیابی جزئیات در زیر به عوامل مهم برای ارزیابی انبار لوازم یدکی می پردازیم: کنترل موجودی و دقت در قفسه بندی انبار قطعات یدکی دقت موجودی شما چیست؟ برای افزایش دقت موجودی به 99.9٪ آنچه را که می توانید انجام دهید تعیین کنید. دلایل و علائم مشکلات عدم دقت چیست؟ آیا SKU در حال ورود است که باعث می شود موجودی و خطای احتمالی مشکل باشد؟وقتی قطعات بلااستفاده یا نادرست کشیده می شوند و به موجودی انبار باز می گردند، آیا از روش های نانوشته استفاده می شود؟ به طور معمول، تغییرات لازم شامل موارد زیر است:روش های شناسایی قطعات و مکان آن ها اجرای بهترین روش ها برای نگهداری موجودی دقیق و بهبود هزینه (BOM) اغلب اوقات، اجرای یک سیستم مکان یابی انبار که مشخص کننده انبار، منطقه، راهرو، لایه و محل قرارگیری سطل/ بن/شکاف است دقت و چیدن را بهبود می بخشد.یک مشکل عمده در چگونگی امکان جمع کردن قطعات در مواردی است که کارکنان انبار قطعات در حالیکه با دقت موجودی را به خاطر سپرده اند، در آن روز حضور نداشته باشند. چگونه می توانید انبار را به خدمت بگیرید و چگونه می توانید وقتی یک مشکل اساسی در جابجایی های بعدی ایجاد شود، به برخی از کارگران اجازه دهید تا موجودی را جمع کنند؟ قفسه بندی انبار یدکی  

عملکرد سیستم ها

آیا سیستم های ERP یا WMS شما گزارش موجودی کافی، پردازش سفارش کار و عملکرد BOM را ارائه می دهند؟ آیا باید تغییرات عملکردی سیستم بالقوه را در نظر بگیرید تا فرآیندهای بخش مؤثرتر شوند؟ 

فضای مورد نیاز

چه مقدار فضا بر اساس موجودی قطعات فعلی لازم است؟ آیا برای رشد آینده و منسوخ کردن موجودی برنامه ریزی می کنید؟ آیا توانایی پشتیبانی از نیازهای فضای موجود در انبارهای فعلی موجود در محوطه را دارید؟ اگر نه، چه گزینه هایی موجود است؟چقدر فضای لازم برای ذخیره کلیه قطعات در یک مکان متمرکز وجود دارد؟ مقدار و حجم مکعبی که هنگام ترکیب امکانات ذخیره می شود توسط SKU مشخص شود. این اغلب دست کم گرفته می شود و فضا تا حد انتظار کافی نمی باشد.آیا روشنایی در قطعات یدکی برای بهره وری بالا کافی است؟ آیا کارگران می توانند دستورالعمل کار را بخوانند و سیستم های رایانه ای را حفظ کنند؟ 

ذخیره سازی

توصیه هایی را برای ذخیره سازی قطعات بر اساس سرعت استفاده از آن ها، اندازه و کمیت موجود، گزینه های درخواست سفارش کار و دوباره پر کردن شکاف خالی انبار تهیه کنید. فراموش نکنید که در مورد شیوه های بهبود یافته ذخیره سازی حساب کنید.انواع قفسه، قفسه بندی و ذخیره سازی عمودی را مرور کرده و در نظر بگیرید که کدام رسانه های مختلف ذخیره سازی موثرتر هستند؟ چه توصیه های کوتاه مدت و بلند مدت باید در نظر گرفته شود؟ در مورد ایمنی حریق و ایمنی حمل و نقل دستی و مکانیکی بار بیشتر بدانیم. 

ایمنی و بهداشت انبار

آیا نگرانی های ایمنی مربوط به تجهیزات حمل مواد یا انبار قطعات است که باید آنها را بررسی کنید؟ آیا آتش سوزی محدود یا مسدود است؟ آیا پالت های آسیب دیده یا تیرهایی که به لیفتراک برخورد کرده اند غیر ایمن است؟ آیا انبار قطعات کلی یا انبار سهام به درستی تمیز و نگهداری می شود؟ 

ساماندهی انبار قطعات یدکی

آیا سطح مناسبی از کارکنان را دارا می باشید؟ آیا افراد مناسب و ساختار سازمانی مناسب برای پشتیبانی از نیازهای عملیاتی در شرکت شما وجود دارند؟چه روش های نوشتاری و استانداردی باید تدوین، توافق و اجرای آن ها انجام شود؟ برای اثربخشی بهتر چه آموزش هایی در مورد استفاده از سیستم ها لازم است؟ 

امنیت موجودی قطعات

برای افزایش دقت و استاندارد کردن رویه ها، بسیاری از شرکت ها باید دسترسی به موجودی مهم انبار را محدود کنند. اگر سیاستی اتخاذ کرده اید که دسترسی پرسنل به موجودی را محدود می کند، رویه های واقع بینانه ای که باید برای پشتیبانی از یک عملیات چند شیفتی و به روزرسانی موجودی با قطعات برگشتی و اشتباهی که از انبار خارج شده است، وجود دارد؟ 

عملیات چند کاربره

عملیات قفسه بندی انبار قطعات یدکی ممکن است دارای چندین ساختمان باشد. اگر قصد دارید یکپارچه سازی امکانات را انجام دهید، اطمینان حاصل کنید که چطور می توانید یک برنامه کارآمد را تدوین کنید.اگر توصیه برای حفظ چندین امکانات است، آیا نیاز به استاندارد سازی و بهبود فرآیندها و مدیریت موجودی بین تسهیلات وجود دارد؟ داشتن امکاناتی که دارای سیستم های مختلف ERP یا WMS هستند غیر معمول نیست. 

بهترین ارزیابی عملیاتی

بهترین شیوه های صنعت را چه مواردی باید در نظر بگیرید تا بتوانید اجرای کلی را در نظر بگیرید؟ اجرای بهترین توصیه های عملی در مدیریت قفسه بندی انبار قطعات یدکی، استفاده از سیستم ها، ذخیره سازی و استفاده از مواد را در نظر بگیرید. 

ملاحظات بودجه

آیا فرصت هایی برای کاهش هزینه های کلی در قفسه بندی انبار قطعات یدکی و عملیات آن وجود دارد؟ چه تغییراتی در نحوه استفاده از مواد باید در نظر بگیرید؟ هزینه های سرمایه و بارهای احتمالی برای تجهیزات جدید چیست؟ 

پیشنهاد و برنامه ارائه دهید

تهیه گزارش مدیریت از تغییرات پیشنهادی، گزینه های ارزیابی شده و نقشه راه برای بهبود فرآیندهای قفسه بندی انبار قطعات یدکی منبع: www.ozhanco.com 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *