مقالات بایگانی اسناد

مديريت امور دفتري| دبير خانه| نامه هاي اداري

امور دفتری

امور دفتری

 

مديريت امور دفتري|دبير خانه|نامه هاي اداري

مديريت امور دفتري:

مجموعه اصول و روش هايي است كه ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه هاي اداري مي باشد و موجب هماهنگي، كنترل و بهبود روش هاي گردش نامه هاي اداري در كليه سطوح سازماني مي باشد.

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

 

امور دفتري يا سيستم گردش نامه هاي اداري

دريافت،ثبت، ارجاع ،پيگيري وصدور مي شودو هر كدام از مداحل مذكور نيز از اقدامها و مراحل جزيي تري برخوردارمي باشد.

 

دبير خانه:

دبيرخانه و دفاتر مديريتها به عنوان واحدهاي مسئول امور دفتري انجام وظيفه مي نمايند و در واقع مركز كنترل و هماهنگ

كننده سيستم اموردفتري و گردش نامه هاي اداري مي باشد.

درباره تفاوت کمد بایگانی و کمد بایگانی ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

نامه هاي اداري:

يك وسيله مكتوب اداري است كه در اجراي وظايف اداري تهيه و يا دريافت مي شود. از اركان نامه هاي اداري مي توان به

شماره، تاريخ و امضاء اشاره كرد. نامه هاي اداري كه فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبير خانه ها ثبت نمي شود و براي اصلاح بازگشت داده مي شود.

درباره تفاوت قفسه کتابخانه و قفسه کتابخانه ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

انواع نامه هاي اداري از نظر وصول:

1- وارده

2- صادره

انواع نامه هاي اداري از نظرنوع:

1- شخصي

2- اداري

3- محرمانه

4- محرمانه

5- خيلي محرمانه

6- سري

7- كلي سري

درباره کمد بایگانی مجری شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

انواع نامه هاي اداري از نظر امور دفتري :

1- بازگشتي يا

2- عطفي

3- پيرو

4- ابتدا به ساكن

انواع نامه ها از نظر تفكيك :

1- عادي

2- فوري

3- خيلي فوري

4- آني

يادداشت اداري:

براي هدايت و راهنمايي و تسريع در امور و وظايف اداري از طرف سطوح سازماني نوشته و صادر مي شود و مي تواند فاقد شماره

باشد و داراي تاريخ و امضاء مي باشد.

 

همچنین مقاله  كليات مديريت اسناد و بايگاني را مطالعه کنید.

 

عوامل سازماندهي مديريت امور دفتري:

1- كاركنان با تجربه وآموزش ديده.

2- تعيين نوع نظام و سيستم مديريت امور دفتري

3- تعيين خرده سيستمها و روشهاي كاري

4- تعيين مكان مناسب با نوع دبير خانه

5- تعيين ابزار و وسايل مناسب با نوع دبير خانه

6- تعيين و تهيه دستورالعمل ها و راهنما هاي لازمه

7- تعيين دفاتر وفرم هاي كنترل كننده مشخص و معين

درباره کمد کشویی بایگانی  شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *