مقالات بایگانی اسناد

وسایل و ابزار بایگانی

ابزار های آرشیو

ابزار های آرشیو

وسایل و ابزار بایگانی چیست؟

در یک واحد بایگانی بطور معمول و وسایل و ابزارهایی با توجه به تعداد پرونده ها ، جا و مکان ،انواع پرونده ها ، روش ها و سیستم هاي بایگانی ، تشکیلات سازمانی و شرح و نوع وظایف سازمان ها بکار گرفته می شود که این وسایل میتواند بطور متعارف شامل موارد زیر باشد.

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

1- پوشه

انواع کاربرد استفاده پوشه ها در بایگانی:

الف- پوشه بصورت آویزان:

ب- پوشه بصورت عمودي:

پ- پوشه بصورت افقی:

2- گیره

3- کلاسور

وسیله اي است که از دو جلد مقوایی نسبتا ضخیم ساخته شده و در وسط بعضی از آنها گیره فنري که قفل و بست دارد ، نصب گردیده است.

همچنین مقاله طریقه بایگانی پرونده هاي پرسنلی را مطالعه کنید.

4- کارتن

وسیله اي است که معمولا از دو قطعه مقواي ضخیم درست شده و در وسط آن هیچگونه گیره اي نصب نمی گردد.

5- زونکن

وسیله اي است که معمولا از مقواي ضخیم درست شده و حالت جعبه اي را دارد که می تواندچندین پرونده -هم موضوع- و یا هم –اسم- را در خود جاي دهد.

زونکن براي پرونده هایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که چند جلد بوده و داراي یک عنوان موضوعی یا اسمی و یک کد و شماره باشند.

6- انواع برچسب ها

وسیله اي است که به منظور پیدایش نظم و ترتیب در امور بایگانی بکار می رود ، بنحوي که بتوان عناوین موضوعی و یا اسمی پرونده هاي بایگانی را روي آنها ماشین نموده و سپس آنها را در محل مناسب پوشه پرونده و یا قفسه نصب نمود.

 

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *