قفسه بایگانی ریلی اوژن

قفسه بایگانی ریلی اوژن

قفسه بایگانی ریلی اوژن

قفسه بایگانی ریلی اوژن

 قفسه‌ بایگانی ریلی ، یک مجموعه از قفسه‌ها است که روی ریل‌ها نصب می شود و امکان حرکت  به سمت چپ و راست را به صورت منعطف برای کمد بایگانی ریلی یا همان قفسه بایگانی ریلی فراهم می کند. در این سیستم بایگانی مبتنی بر ریل (که اولین بار در ایران توسط شرکت اوژن تولید شده است)، با از بین بردن فضای راهرویی که معمولاً بین قفسه‌ها قرار دارد بسته به تعداد کمدها تا 100 درصد به فضای مفید اتاق بایگانی‌ در ادارات، سازمان ها و شرکت ها اضافه می کند.
::. بنابراین انتخاب بهینه ای است که بهره‌وری فضا را افزایش، دسترسی به مدارک را آسان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

 قفسه‌ بایگانی ریلی ، یک مجموعه از قفسه‌ها است که روی ریل‌ها نصب می شود و امکان حرکت  به سمت چپ و راست را به صورت منعطف برای کمد بایگانی ریلی یا همان قفسه بایگانی ریلی فراهم می کند.

در این سیستم بایگانی مبتنی بر ریل (که اولین بار در ایران توسط شرکت اوژن تولید شده است)، با از بین بردن فضای راهرویی که معمولاً بین قفسه‌ها قرار دارد بسته به تعداد کمدها تا 100 درصد به فضای مفید اتاق بایگانی‌ در ادارات، سازمان ها و شرکت ها اضافه می کند.

::. بنابراین انتخاب هوشمندانه‌ای است که بهره‌وری فضا را افزایش، دسترسی به مدارک را آسان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

مشاوره رایگان جهت افزایش فضای بایگانی و کاهش هزینه مختص فضای شما

با کارشناسان ما (اوژن) تماس بگیرید تا درباره افزایش فضای مفید و کاهش هزینه‌ها با استفاده از سیستم بایگانی ریلی اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

مشاوره رایگان

افزایش فضای بایگانی، کاهش هزینه

مختص فضای شما

Call us

نصب و راه‌اندازی قفسه بایگانی ریلی اوژن چه چالش‌ها و دغدغه‌هایی را حل می‌کند؟

نصب و راه‌اندازی قفسه بایگانی ریلی اوژن چه چالش‌ها و دغدغه‌هایی را حل می‌کند؟

1- با حذف راهروهای اضافی، فضای مفید برای کمدهای بایگانی ریلی مکانیکی تا 80 درصد افزایش می‌یابد:

1- با حذف راهروهای اضافی، فضای مفید برای کمدهای بایگانی ریلی مکانیکی تا 80 درصد افزایش می‌یابد:

با کاهش یا حذف راهروهای اضافی در بین کمدهای بایگانی ریلی ثابت ، میزان فضای قابل استفاده برای قرار دادن قفسه های بایگانی بیشتر، افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، با بهره‌گیری از طراحی کمد بایگانی ریلی، از فضای خالی بین راهروهای کمدهای بایگانی  کاسته شده و فضای مفید به نسبت گذشته بسته به تعداد کمد ها تا 80 درصد بیشتر می‌شود .

با کاهش یا حذف راهروهای اضافی در بین کمدهای بایگانی ریلی ثابت ، میزان فضای قابل استفاده برای قرار دادن قفسه های بایگانی بیشتر، افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، با بهره‌گیری از طراحی کمد بایگانی ریلی، از فضای خالی بین راهروهای کمدهای بایگانی  کاسته شده و فضای مفید به نسبت گذشته بسته به تعداد کمد ها تا 80 درصد بیشتر می‌شود .

2- با درب‌ها و قفل مرکزی در بایگانی ریلی اوژن، امنیت پرونده‌ها و اسناد تضمین می‌شود:

با بهره‌گیری از درب‌ها و قفل مرکزی در بایگانی ریلی اوژن، امنیت پرونده‌ها و اسناد به‌ طور کامل تضمین می‌شود.

قاعدتا حفاظت از حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و جلوگیری از سرقت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سازمانی، اداری یا شرکتی بسیار مهم و اساسی است.

با استفاده از درها و قفل مرکزی در سیستم بایگانی ریلی اوژن، امنیت محتوای پرونده‌ها و اسناد به طور کامل حفظ می‌شود.

این ویژگی به معنای این است که تنها افراد مجاز به دسترسی به این کمد بایگانی، با استفاده از کلیدها یا رمزهای مخصوص، می‌توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

به این ترتیب، اطلاعات حساس و مهم در داخل کمد بایگانی ریلی از دسترسی افراد غیرمجاز حفظ می‌شود و امکان دسترسی غیرمجاز به قفسه بایگانی ریلی را به طور کامل کاهش می‌دهد.

2- با درب‌ها و قفل مرکزی در بایگانی ریلی اوژن، امنیت پرونده‌ها و اسناد تضمین می‌شود:

با بهره‌گیری از درب‌ها و قفل مرکزی در قفسه بندی بایگانی ریلی اوژن، امنیت پرونده‌ها و اسناد به‌ طور کامل تضمین می‌شود.

قاعدتا حفاظت از حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و جلوگیری از سرقت یا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سازمانی، اداری یا شرکتی بسیار مهم و اساسی است.

با استفاده از درها و قفل مرکزی در سیستم بایگانی ریلی اوژن، امنیت محتوای پرونده‌ها و اسناد به طور کامل حفظ می‌شود.

این ویژگی به معنای این است که تنها افراد مجاز به دسترسی به این کمد بایگانی، با استفاده از کلیدها یا رمزهای مخصوص، می‌توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

به این ترتیب، اطلاعات حساس و مهم در داخل کمد بایگانی ریلی از دسترسی افراد غیرمجاز حفظ می‌شود و امکان دسترسی غیرمجاز به قفسه بایگانی ریلی را به طور کامل کاهش می‌دهد.

قفسه بایگانی ریلی

قفل قفسه بایگانی ریلی

3-برای حرکت کمدها به چپ یا راست در بایگانی ریلی اوژن ، نیاز به نیروی جسمی کمی وجود دارد:

یکی دیگر از ویژگی های جذاب قفسه بایگانی ریلی این است که نیاز به نیروی جسمی کمتری برای جابجایی و تغییر موقعیت کمد بایگانی دارند.

این ویژگی به دلیل استفاده از فرمان‌هایی است که بر روی کمدهای مبتنی بر ریل نصب می‌شوند تا حرکت به راحتی انجام شود.

به طور خاص، کمدهای بایگانی ریلی اوژن دارای سیستم‌های فرماندهی هستند که می‌توانند به راحتی تغییر موقعیت کمدها را کنترل کنند.

این فرمان‌ها می‌توانند شامل دسته‌ها، دستگیره‌ها در کمد بایگانی ریلی دستی (همین محصول مورد معرفی ما ) و یا شامل دکمه‌ها یا مکانیزم‌های الکترونیکی در بایگانی ریلی هوشمند باشند.

با استفاده از این فرمان‌ها، استفاده کننده می‌توانند کمدها را به سمت چپ یا راست حرکت داده و موقعیت مطلوب را برای دسترسی به محتواها ایجاد کنند.

به عبارت دیگر، کمد ریلی با استفاده از فرمان‌های نصب شده بر روی آن به راحتی حرکت می‌کند و نیاز به نیروی جسمی زیاد برای جابجایی آن وجود ندارد.

به این ترتیب، از طریق استفاده از فرمان‌ها و مکانیزم‌های کمد ریلی، می‌توان به سادگی و با نیروی جسمی کمتر، کمدهای بایگانی را جابجا کرد و دسترسی به محتواها را تسهیل کرد.

در تصویر زیر، این موضوع به طور روشن مشخص شده است

3-برای حرکت کمدها به چپ یا راست در بایگانی ریلی اوژن ، نیاز به نیروی جسمی کمی وجود دارد:

یکی دیگر از ویژگی های جذاب قفسه بایگانی ریلی این است که نیاز به نیروی جسمی کمتری برای جابجایی و تغییر موقعیت کمد بایگانی دارند.

این ویژگی به دلیل استفاده از فرمان‌هایی است که بر روی کمدهای مبتنی بر ریل نصب می‌شوند تا حرکت به راحتی انجام شود.

به طور خاص، کمدهای بایگانی ریلی اوژن دارای سیستم‌های فرماندهی هستند که می‌توانند به راحتی تغییر موقعیت کمدها را کنترل کنند.

این فرمان‌ها می‌توانند شامل دسته‌ها، دستگیره‌ها در کمد بایگانی ریلی دستی (همین محصول مورد معرفی ما ) و یا شامل دکمه‌ها یا مکانیزم‌های الکترونیکی در بایگانی ریلی هوشمند باشند.

با استفاده از این فرمان‌ها، استفاده کننده می‌توانند کمدها را به سمت چپ یا راست حرکت داده و موقعیت مطلوب را برای دسترسی به محتواها ایجاد کنند.

به عبارت دیگر، کمد ریلی با استفاده از فرمان‌های نصب شده بر روی آن به راحتی حرکت می‌کند و نیاز به نیروی جسمی زیاد برای جابجایی آن وجود ندارد.

به این ترتیب، از طریق استفاده از فرمان‌ها و مکانیزم‌های کمد ریلی، می‌توان به سادگی و با نیروی جسمی کمتر، کمدهای بایگانی را جابجا کرد و دسترسی به محتواها را تسهیل کرد.

در تصویر زیر، این موضوع به طور روشن مشخص شده است

قفسه بایگانی ریلی
فرمان دستی قفسه بایگانی ریلی
ریل قفسه بایگانی اوژن
ریل قفسه بایگانی ریلی

4-امکان گردش هوا در طبقات قفسه کمد بایگانی ریلی به منظور افزایش عمر اسناد بایگانی:

در مجموعه ی قفسه کمد بایگانی ریلی، گردش هوا در طبقات به منظور افزایش عمر اسناد، وجود دارد.

این ویژگی به این صورت عمل می‌کند که هوا به طور مداوم در اطراف مدارک و اسناد درون قفسه بایگانی ریلی جریان دارد.

این گردش هوا به تهویه مناسب کمک می‌کند و عوامل مخربی مانند رطوبت، گرما یا تجمع غبار را کاهش می‌دهد که به نوبه خود مزیت مهمی در محافظت از اطلاعات و محتواهای مهم دارد.

4-امکان گردش هوا در طبقات قفسه کمد بایگانی ریلی به منظور افزایش عمر اسناد بایگانی:

در مجموعه ی قفسه کمد بایگانی ریلی، گردش هوا در طبقات به منظور افزایش عمر اسناد، وجود دارد.

این ویژگی به این صورت عمل می‌کند که هوا به طور مداوم در اطراف مدارک و اسناد درون قفسه بایگانی ریلی جریان دارد.

این گردش هوا به تهویه مناسب کمک می‌کند و عوامل مخربی مانند رطوبت، گرما یا تجمع غبار را کاهش می‌دهد که به نوبه خود مزیت مهمی در محافظت از اطلاعات و محتواهای مهم دارد.

5-بالا رفتن بهره‌ وری واحد انسانی با راه اندازی کمد بایگانی ریلی (قفسه بایگانی ریلی)

قفسه بایگانی ریلی یا کمد بایگانی ریلی  اوژن علاوه بر استفاده بهینه از فضا باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در عملیات مدیریت و حفظ مدارک و اسناد می‌شود.

این اثر می‌تواند از طریق عوامل زیر ظاهر شود:

5-بالا رفتن بهره‌ وری واحد انسانی با راه اندازی کمد بایگانی ریلی (قفسه بایگانی ریلی)

قفسه بایگانی ریلی یا کمد بایگانی ریلی  اوژن علاوه بر استفاده بهینه از فضا باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی در عملیات مدیریت و حفظ مدارک و اسناد می‌شود.

این اثر می‌تواند از طریق عوامل زیر ظاهر شود:

سیستم حرکت مکانیزه:

قابلیت حرکت ریلی کمدها باعث می‌شود که جابجایی و دسترسی به مدارک و اسناد به شکل خودکار انجام شود، که این امر در بایگانی اسناد ریلی نیاز به تلاش دستی نیروی انسانی را به حداقل می‌رساند.

سیستم حرکت مکانیزه:

قابلیت حرکت ریلی کمدها باعث می‌شود که جابجایی و دسترسی به مدارک و اسناد به شکل خودکار انجام شود، که این امر در بایگانی اسناد ریلی نیاز به تلاش دستی نیروی انسانی را به حداقل می‌رساند.

کاهش نیاز به نیروی انسانی بیشتر:

با ایجاد سیستم بایگانی ریلی به صورت متمرکز، نیاز به چندین نفر برای جستجو یا جابجایی مدارک در اتاق های مختلف بایگانی مبتنی بر کمد بایگانی ثابت کاهش می‌یابد.

کاهش نیاز به نیروی انسانی بیشتر:

با ایجاد سیستم بایگانی ریلی به صورت متمرکز، نیاز به چندین نفر برای جستجو یا جابجایی مدارک در اتاق های مختلف بایگانی مبتنی بر کمد بایگانی ثابت کاهش می‌یابد.

کاهش زمان تلف شده:

حرکت مکانیزه و سازماندهی دقیق‌تر مدارک باعث کاهش زمان تلف شده برای جستجو و مرتب‌سازی مدارک می‌شود.

کاهش زمان تلف شده:

حرکت مکانیزه و سازماندهی دقیق‌تر مدارک باعث کاهش زمان تلف شده برای جستجو و مرتب‌سازی مدارک می‌شود.

کاهش تنش جسمانی :

بایگانی اسناد ریلی نیاز به جابجایی دستی سنگین و مداوم مدارک کاهش یافته و تنش جسمانی در کارمندان کاهش می‌یابد.

کاهش تنش جسمانی :

بایگانی اسناد ریلی نیاز به جابجایی دستی سنگین و مداوم مدارک کاهش یافته و تنش جسمانی در کارمندان کاهش می‌یابد.

6- تولید قفسه بایگانی ریلی با رنگ دلخواه مشتریان :

با عمیق‌ترین احترام به مشتریان خود، شرکت اوژن تولید فایل بایگانی ریلی یا قفسه‌ بایگانی ریلی خود را با رنگ دلخواه مشتریان خود انجام می دهد.

به این ترتیب، سازمان ها و ادارات می‌توانند رنگ فایل بایگانی ریلی ، قفسه بایگانی ریلی،  ( کمد بایگانی ریلی ) را با ترجیحات و سلیقه خود هماهنگ کنند.

این امکان به مشتریان اجازه می‌دهد تا  تجربه‌ی استفاده بهتر و متمایزتری از فایل‌های بایگانی ریلی داشته باشند و آنها را با طراحی و دکوراسیون محیط خود هماهنگ کنند.

6- تولید قفسه بایگانی ریلی با رنگ دلخواه مشتریان :

با عمیق‌ترین احترام به مشتریان خود، شرکت اوژن تولید فایل بایگانی ریلی یا قفسه‌ بایگانی ریلی خود را با رنگ دلخواه مشتریان خود انجام می دهد.

به این ترتیب، سازمان ها و ادارات می‌توانند رنگ فایل بایگانی ریلی ، قفسه بایگانی ریلی،  ( کمد بایگانی ریلی ) را با ترجیحات و سلیقه خود هماهنگ کنند.

این امکان به مشتریان اجازه می‌دهد تا  تجربه‌ی استفاده بهتر و متمایزتری از فایل‌های بایگانی ریلی داشته باشند و آنها را با طراحی و دکوراسیون محیط خود هماهنگ کنند.

7-مقرون به صرفه بودن قیمت کمد بایگانی ریلی با ارزش و کارایی بیشتر :

بدون شک، در راستای شرایط اقتصادی، قیمت کمد بایگانی ریلی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کسب و کار نیازمند به بایگانی، نقش حیاتی و مهمی را ایفا می‌کند.

این اصل همیشگی شرکت اوژن که خرید بایگانی ریلی با قیمتی منصفانه و هماهنگ با کیفیت و کارایی بالا، به مشتریان این شرکت امکان انتخابی مقرون به صرفه را می‌دهد.

این امر نه تنها ایجاد تعادل میان ارزش افزوده دارد بلکه باعث صرفه جویی در دیگر هزینه ها را به ارمغان می‌آورد. 

برای دستیابی به اطلاعات کامل درباره خرید قفسه بایگانی ریلی با سود اقتصادی چشمگیر، لطفاً و حتما با تیم کارشناسان ما تماس بگیرید. این اقدام به شما امکان می‌دهد تا از مشاوره رایگان برای خرید کمدهای بایگانی ریلی با قیمت مناسب بهره‌مند شوید.

7-مقرون به صرفه بودن قیمت کمد بایگانی ریلی با ارزش و کارایی بیشتر :

بدون شک، در راستای شرایط اقتصادی، قیمت کمد بایگانی ریلی به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کسب و کار نیازمند به بایگانی، نقش حیاتی و مهمی را ایفا می‌کند.

این اصل همیشگی شرکت اوژن که خرید بایگانی ریلی با قیمتی منصفانه و هماهنگ با کیفیت و کارایی بالا، به مشتریان این شرکت امکان انتخابی مقرون به صرفه را می‌دهد.

این امر نه تنها ایجاد تعادل میان ارزش افزوده دارد بلکه باعث صرفه جویی در دیگر هزینه ها را به ارمغان می‌آورد. 

برای دستیابی به اطلاعات کامل درباره خرید قفسه بایگانی ریلی با سود اقتصادی چشمگیر، لطفاً و حتما با تیم کارشناسان ما تماس بگیرید. این اقدام به شما امکان می‌دهد تا از مشاوره رایگان برای خرید کمدهای بایگانی ریلی با قیمت مناسب بهره‌مند شوید.

مشاوره رایگان جهت افزایش فضای بایگانی و کاهش هزینه مختص فضای شما

با کارشناسان ما (اوژن) تماس بگیرید تا درباره افزایش فضای مفید و کاهش هزینه‌ها با استفاده از سیستم بایگانی ریلی اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

مشاوره رایگان

افزایش فضای بایگانی، کاهش هزینه

مختص فضای شما

Call us

فرق بین کمد ریلی و کمد ثابت در صنعت بایگانی :

کمد ریلی و کمد ثابت در صنعت بایگانی به عنوان دو روش مختلف ذخیره‌سازی و نگهداری اسناد و موارد دیگر استفاده می شود. در ادامه، تفاوت‌ و فرق بین این دو روش را از زوایای مختلف بررسی میکنیم:

فرق بین کمد ریلی و کمد ثابت در صنعت بایگانی :

کمد ریلی و کمد ثابت در صنعت بایگانی به عنوان دو روش مختلف ذخیره‌سازی و نگهداری اسناد و موارد دیگر استفاده می شود. در ادامه، تفاوت‌ و فرق بین این دو روش را از زوایای مختلف بررسی میکنیم:

فرق در بهره‌وری فضای بایگانی :

در مجموعه قفسه بایگانی ریلی با حذف راهروی میان قفسه‌ها، فضای مفید بیشتری برای ذخیره مدارک و اشیاء فراهم می‌شود که این فضا بسته به تعداد کمد های بایگانی تا 80 درصد افزایش پیدا میکند.
در صورتی که در مجموعه قفسه بایگانی ثابت به دلیل نیاز به راهرو بین کمدها، فضای مفید زیادی هدر می رود. به بیان دیگر در این روش فضای پرت زیادی در بین قفسه ها وجود خواهد داشت.
بنابراین، اگر بهره‌وری فضای ذخیره‌سازی یک اولویت مهم برای شماست، مجموعه قفسه بایگانی ریلی می‌توانند گزینه مناسبی باشند. این کمدها با حرکت قفسه‌ها به چپ و راست و حذف نیاز به راهروها، فضای مفید بیشتری ارائه می‌دهند.

اما اگر فضای ذخیره‌سازی زیادی در اختیار دارید یا محتویاتی دارید که نیاز به فضای بزرگتری دارند،مجموعه قفسه بایگانی ثابت نیز می‌توانند گزینه مناسبی باشند، حتی اگر بهره‌وری فضا کمتری داشته باشند.

انتخاب میان این دو به نیازها، محیط و موارد خاص شما بستگی دارد. شرکت اوژن در این مورد همپای شرکت های خارجی مانند montel  میباشد. جهت اینکه چه انتخابی میتواند برای سازمان شما مناسب باشد با کارشناسان شرکت اوژن تماس بگیرید

فرق در بهره‌وری فضای بایگانی :

در مجموعه قفسه بایگانی ریلی با حذف راهروی میان قفسه‌ها، فضای مفید بیشتری برای ذخیره مدارک و اشیاء فراهم می‌شود که این فضا بسته به تعداد کمد های بایگانی تا 80 درصد افزایش پیدا میکند.
در صورتی که در مجموعه قفسه بایگانی ثابت به دلیل نیاز به راهرو بین کمدها، فضای مفید زیادی هدر می رود. به بیان دیگر در این روش فضای پرت زیادی در بین قفسه ها وجود خواهد داشت.
بنابراین، اگر بهره‌وری فضای ذخیره‌سازی یک اولویت مهم برای شماست، مجموعه قفسه بایگانی ریلی می‌توانند گزینه مناسبی باشند. این کمدها با حرکت قفسه‌ها به چپ و راست و حذف نیاز به راهروها، فضای مفید بیشتری ارائه می‌دهند.

اما اگر فضای ذخیره‌سازی زیادی در اختیار دارید یا محتویاتی دارید که نیاز به فضای بزرگتری دارند،مجموعه قفسه بایگانی ثابت نیز می‌توانند گزینه مناسبی باشند، حتی اگر بهره‌وری فضا کمتری داشته باشند.

انتخاب میان این دو به نیازها، محیط و موارد خاص شما بستگی دارد.جهت اینکه چه انتخابی میتواند برای سازمان شما مناسب باشد با کارشناسان شرکت اوژن تماس بگیرید

مقایسه کمد بایگانی ریلی و ثابت از نظر میزان سهولت در دسترسی به محتویات درون آنها:

در قفسه بایگانی ریلی به دلیل حرکت قفسه‌ها به سمت چپ و راست در یک مجموعه متمرکز، دسترسی به محتویات قفسه ها آسان‌ترو در زمان کمتری اتفاق می افتد. در صورتی که دسترسی به اسناد و مدارک در مجموعه کمد بایگانی ثابت به دلیل جستجو در راهرو های مختلف زمان برتر و با صرف انرژی بیشتری خواهد بود.

مقایسه کمد بایگانی ریلی و ثابت از نظر میزان سهولت در دسترسی به محتویات درون آنها:

در قفسه بایگانی ریلی به دلیل حرکت قفسه‌ها به سمت چپ و راست در یک مجموعه متمرکز، دسترسی به محتویات قفسه ها آسان‌ترو در زمان کمتری اتفاق می افتد. در صورتی که دسترسی به اسناد و مدارک در مجموعه کمد بایگانی ثابت به دلیل جستجو در راهرو های مختلف زمان برتر و با صرف انرژی بیشتری خواهد بود.

مقایسه کمد بایگانی ریلی و ثابت از نظر هزینه نصب و راه اندازی

اگرچه نصب و اجرای قفسه بایگانی ریلی نسبت به قفسه ثابت هزینه بالاتری دارد، اما به دلیل بهره‌وری افزایشی تا 80 برابری فضای بایگانی در مقابل گرانبها بودن زمین و فضای بایگانی و همچنین هزینه نیروی انسانی درسالهای اخیر، انتخاب مجموعه کمدهای بایگانی ریلی به عنوان تصمیم اقتصادی منطقی خواهد بود.

 

عملکرد بایگانی ریلی در قالب فیلم

اوژن، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا